Rynek ofert

Michał Brzeziński

2022-01-12 22:55


Każdy użytkownik może stworzyć własną ofertę która będzie funkcjonować na rynku w przestrzeni giełdy ofert. Należy pamiętać że kupujący nie może złożyć oferty na większą ilość niż oferowana, oraz z terminem realizacji musi zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych. Daje to możliwość kompletowania zbytu na zamówienia których zakup jest dopiero planowany - w przypadku importerów ma to duże znaczenie. Część ofert pojawia się w wyniku integracji z zewnętrznymi systemami importerów i hurtowni.


view  

Rejestracja i opłaty

Michał Brzeziński

2022-01-12 22:50


Dostęp do ofert i negocjacji jest darmowy, jednak chcąc wiedzieć z kim negocjujemy musimy zapłacić za używanie serwisu. Serwis nie pobiera opłat innych niż miesięczny abonament lub stała niezależna od wielkości transakcji cena transakcji, nie posiada marż i prowizji od samych transakcji. Umożliwiamy, ułatwiamy i dostarczamy narzędzie które poza samymi negocjacjami również weryfikuje wiarygodność podmiotów również za pomocą historii konta użytkownika, ale posiłkujemy się danymi gospodarczymi. ...


view  

Good Resource

commitment market

Vision: We do ensure best contracts and its marketable value, reliability and negotiability of each offer. With set of integrated tools like offers market, negotiations, transactions, and commitment market. You are able to find best market offer from producer or importer, negotiate individual contract divide it on shares and sell it on the same market what gives you opportunity to buy or sell future for any services or goods. You can buy or sell promise of everything.

Mission: We deliver best offers for best customers.

Supply Your Offer