Rynek ofert

Michał Brzeziński

2022-01-12 22:55

Każdy użytkownik może stworzyć własną ofertę która będzie funkcjonować na rynku w przestrzeni giełdy ofert. Należy pamiętać że kupujący nie może złożyć oferty na większą ilość niż oferowana, oraz z terminem realizacji musi zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych. Daje to możliwość kompletowania zbytu na zamówienia których zakup jest dopiero planowany - w przypadku importerów ma to duże znaczenie. Część ofert pojawia się w wyniku integracji z zewnętrznymi systemami importerów i hurtowni.