25 XI 2006 KONIN galeria Wieża Ciśnień. Impreza z cyklu VIDEO ERGO SUM. MIROSŁAW RAJKOWSKI: Luminale.

Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień” w Koninie zaprasza w sobotę, 25 listopada 2006 o godzinie 16:00, na kolejną imprezę z cyklu Video Ergo Sum. Pokaz „Luminale” przybliży nam sylwetkę artysty, historyka sztuki i filozofa Mirosława Rajkowskiego, który sztuką wideo zajmuje się już od piętnastu lat.

Mirosław Rajkowski tak pisze o swoich pracach:
Moje filmy łączą muzykę i obraz w taki sposób, że naprzemiennie jedno dla drugiego jest tłem i zarazem ekwiwalentem strukturalnym. Rejestracja zmysłowej rzeczywistości jest punktem wyjścia dla komputerowej deformacji tak zdobytego surowca po to, by zbliżyć się do efektu abstrakcyjnego obrazu i jego aleatorycznych mutacji m.in. wynikających już z samego sposobu filmowania. W konsekwencji interesuje mnie niefiguratywne wideo malarstwo, w którym ruch piksela obrazu objawia się z całą swoją nieprzewidywalnością i nienarracyjnością.

Mirosław Rajkowski – historyk sztuki i filozof, jako artysta działa w trzech obszarach: słowa, obrazu i dźwięku. Zajmuje się eksperymentalną muzyką od 1981 roku a sztuką video od 1991 roku.

Luminale w Koninie
Mirosław Rajkowski, Luminale, klatka z filmu

Cykl Video Ergo Sum
Technologia i język społecznego dyskursu nigdy nie wymykają się władzy i zawsze są kontrolowane. Do sztuki należy więc rozbrajać je i oddawać technologie w takiej otwartej formie użytkownikowi. Materiały audiowizualne są metodą współczesnej narracji, a narracja jest formą terapeutycznego oddziaływania na psychikę. Każde medium zaczyna prędzej czy później stawać się przedmiotem manipulacji, środkiem do zawłaszczenia umysłów ludzkich. Współczesne media stały się areną walki, na której najwięksi tworzą własny kodeks za pomocą sztafażu profesjonalnego. Profesjonalny – znaczy pokorny, muszący zarabiać na siebie, a więc nie wychylający się poza margines bezpieczeństwa form, poza wypowiedzi powszechnie uznane za poprawne.

Spotkania mają przedstawiać sylwetki artystów tworzących w medium, które kojarzy się z filmami niskiej klasy, aferami rządowymi, weselami, monitoringiem, przemysłem porno i gastroskopią. Wielość znaczeń pojęć takich jak WIDEO, czy SZTUKA, lub SZTUKA WIDEO, którą poznamy podczas tych spotkań ma wybudować szerszy ogląd kultury audiowizualnej.
(tekst: Małgorzata Jankowska)

Mirosław Rajkowski – Luminale
Galeria Sztuki “Wieża Ciśnień”
ul. Kolejowa 1a
Konin

Sobota, 25 listopada 2006, godzina 16:00

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: