Tagged: trans

KRYZY$: Michał Brzeziński – Ból 0

Transgresje cielesności

Transgresje cielesności. Tekst opublikowano w: “(Nie)Obecne granice. Szkice o obliczach transgresji”, red. Katarzyna Kuropatwa, Dagmara Rode, Rabid, Kraków 2003.