Tagged: medium

AFFECTIVE MEDIA – AFEKTYWNE MEDIA 2

AFFECTIVE MEDIA – AFEKTYWNE MEDIA

AFEKTYWNE MEDIA tekst opublikowano w antologii Piotra Zawojskiego „Afekt jest nieludzkim stawaniem się człowieka” Deleuze, Guattari 2000 Tym co jest...