Tagged: granice

KRYZY$: Michał Brzeziński – Ból 0

Transgresje cielesności

Transgresje cielesności. Tekst opublikowano w: “(Nie)Obecne granice. Szkice o obliczach transgresji”, red. Katarzyna Kuropatwa, Dagmara Rode, Rabid, Kraków 2003.

0

ELEMENTAL – video screening

Pokaz składa się z prac wideo snujących refleksje na temat granic świętości i powszechności, profanacji sztuki, religii, miłości, poprzez sprowadzenie...