Artifacts @ LIVING DEAD exhibition // EL Gallery

Grafiki przedstawiają swego rodzaju autoportrety mikroorganizmów – jest to efekt działania interaktywnej instalacji w której mikroorganizmy za pomocą swoich ruchów, nieświadomie sterują efektami obrazu obserwującego je mikroskopu, oraz decydują kiedy mikroskop ma wykonać im zdjęcie. Wszelkie defekty obrazu są pochodną technologii i analizy ruchów mikroorganizmów. Takie nieświadome działania wywierające wpływ na otoczenie nazywane są afektami. Mikroorganizmy występują więc w roli afektywnych fotografów i jednocześnie obiektów fotografowanych tworzą przy tym niespotykaną jazzową muzykę. Ekspresja tych niemych form życia przekładana na język sztuki jest nową koncepcją dla sztuki awangardowej w której afekty, nieświadome działania żywych organizmów są interpretowane i wizualizowane przez komputer. Sztuka taka pokazuje że artysta dziś stoi za kulisami dzieła sztuki, nie epatuje własną osobowością i problemami, nie zajmuje centralnej pozycji. Jest twórcą struktury która odzwierciedla mechanizmy społecznego nadzoru i zachowuje się podobnie jak architekt oddający przestrzeń Innym. Idea demokracji i zrównania wszystkich osób względem prawa ma tu także swój nieco ironiczny wyraz w zrównaniu wszelkich form życia. Seria tych grafik stanowi więc rodzaj porozumiewawczego mrugnięcia okiem w stronę widza, który zostaje postawiony przed dylematami bioetycznymi w bardzo lekki i niezobowiązujący sposób.

full description:

http://www.michalbrzezinski.org/bioart/michal-brzezinski/artist/artistic-events/galeria-el

 

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

1 Response

%d bloggers like this: