re:miniscencje // Michał Brzeziński @ Galeria Manhattan

re:miniscencje // Michał Brzeziński @ Galeria Manhattan

http://postvideoart.wordpress.com/2011/04/05/9-iv-2011-godzina-20-00-reminiscencje/

Rekonstrukcja tożsamości werbalnej w kodzie wizualnym jest okazją do weryfikacji relacji kultury i podmiotu. Rekonstrukcja taka była główną osią mojej twórczości video, jednak nowy projekt wykorzystuje interaktywność i procesualność nowoczesnych narzędzi kreacji i prezentacji. Umożliwia mi także wyjście poza dotychczasowo wypracowane metody pracy (metoda generatywna i metoda kaskadowa). Re:miniscencje są próbą nadania sztuce wideo wymiaru performatywnego zdarzenia unikalnego, bardziej nacechowanego osobowością twórcy i energią chwili. Materiały wideo remiksowane są w locie i ?na żywo? tworzą one nowe, bardziej rozbudowane, wielopiętrowe konstrukcje. Są kolejnym etapem rozwoju wideo-medytacji.  Filmy ułożą się w spontaniczny dialog między energią publiczności, a energią częściowo dobrze znanych prac. Gra złożonymi materiałami wideo jest eksperymentem z tworzeniem zadań wykonywanych przez działający na granicy zawieszenia się komputer. Igranie z nieprzewidywalnością interesuje mnie jako przejście od estetyki płynności, videomantry, transu i medytacji, do ekstatycznego upojenia hałasem, obrazami i dźwiękami generowanymi przez obciążony prostymi z perspektywy ludzkiej manipulacjami, które jednak od komputera wymagają przeliczania ogromnych ilości danych. Pole semantyczne owych przekształceń jest natomiast dla umysłu ludzkiego niekiedy równie pracochłonne i powoduje podobne efekty. Występuje więc tu podobne przejście od estetycznego nasycenia przyjemnością patrzenia na małe formy, od złudnego poczucia zrozumienia często ironicznego przekazu fotografii rozszerzonej, do próby syntetycznego uspójnienia wielu wymiarów w jednym dynamicznym przekazie. Tym, co przede wszystkim różni ów projekt od moich innych dużych projektów filmowych, jest podstawowy dynamizm video-tożasamości post-ludzkiej, która nie posiada zamkniętej konstrukcji filmowej, ale transformuje się i dostosowuje do bieżącej sytuacji. Komputer nie jest przecież metaforą umysłu, jest jego rozszerzeniem.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: