TELE-OBECNOŚĆ

10 V 2007 Jazzga, Łódź – TELE-OBECNOŚĆ projekcja wideo i koncert zespołu CHROBOT

TELE-OBECNOŚĆ - Łódź Jazzga, premiera projektu i koncert zespołu Chrobot

TELE-OBECNOŚĆ – Łódź Jazzga, premiera projektu i koncert zespołu Chrobot

Obrazy medialne sprawiają, że to co widzimy przestaje mieć znaczenie, a zaczyna się liczyć jedynie wartość estetyczna obrazu. Praca TELE OBECNOŚĆ, poruszając się w konwencji teledysku do muzyki zespołu CHROBOT, jest próbą łączenia estetyki pop-art?u ze zdjęciami skrajnie naładowanymi emocjami ? związanymi z wojną i jej ofiarami. Z tego napięcia powstaje kolejna płaszczyzna w uniwersalnym dialogu na temat prawdy w obrazie. Chcę pokazać bezwzględność kultury medialnej, która jak kiedyś naiwnie sądzono miała sprawiać, że dzięki fotografii reportażowej ludzie, widząc tragedie wojenne, będą chcieli zaprzestać wojen, gdyż zaczną współczuć ofiarom. Zamiast tego osiągamy efekt igrzysk i estetyzacji obrazów przemocy. Media stają się współczesnym narzędziem wojny. Połączenie taktyk awangardowych, a szczególnie pop-art?owej estetyzacji obrazu z obrazem reportażowym, wywołuje napięcie skłaniające do poszukiwania indywidualnej odpowiedzi na istotny dylemat, niegdyś uznany za rozdział zamknięty. W rzeczywistości został on jedynie zbyty przez rozciągnięte na teren całej fotografii i całego wideo teorie obrazu jako narracji.

TELE-OBECNOŚĆ

TELE-OBECNOŚĆ

Narracja w tym rozumieniu przeczy prawdzie. Obecność obrazów z wojny w życiu społecznym, w telewizji i internecie sprawia, że stajemy się mniej wrażliwi na ból innych osób, a jednocześnie sami godzimy się na większy wysiłek. Aby utrzymać swoją przewagę cywilizacyjną ? właśnie dzięki stworzonej w ten sposób estetyce wojny, która usprawiedliwia pokazywany obraz. Zamyka go w ramach. To my obserwujemy ich, a nie oni nas. Widzimy, mamy władzę. Współczujemy, ale oddamy wszystko by nie być na ich miejscu. Cieszy nas to, że oni są daleko, że wojna odbywa się poza naszym domem. Kiedy doświadczenie wojny jest dla nas zbyt silne, przywołujemy teorie narracji i rozmywamy prawdę, jak amerykańskie firmy współpracujące z nazistami, mimo informacji kurierów przybywających z Polski ze zdjęciami obozów zagłady. Dzisiaj mamy swoich żołnierzy w Iraku i w rzeczywistości Irak to nasza sprawa ? nasze historyczne tu i teraz. To my walczymy tam i jesteśmy w to zaangażowani, a jednocześnie nie myślimy, bawimy się, mamy problem bezrobocia, niskich zarobków, więc chcemy coś ugrać na okupacji kraju, w który nikt nie wierzy. Jednocześnie widząc zdjęcia z wojny przeżywamy pozorne oczyszczenie.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: