Katedra w Rouen (2011, DV PAL WIDESCREEN, 16,05′)

Inspiracją jest cykl obrazów Claude Moneta pod tym samym tytułem. Zainteresował mnie Proces zanikania wzroku i pogrążania się w ciemności która została wyeliminowana z obrazów artysty i zastąpiona niepowtarzalną mieszaniną kolorów. W tej pracy czerń jest już znakiem procesu utraty zmysłu w którym już jedynie dźwięki przywołują obrazy zapisane w pamięci – przy tym nie jest to wnikanie w pamięć artysty, ale dotykanie pamięci kultury, czy też bufora danych jednoczącego wszystkie żywe stworzenia – jaźni zapełnionej archetypami. Detale i kolory przywoływane i deformowane są przez różne częstotliwości dźwięku.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_w_Rouen_(obrazy_Moneta)

muzyka i obraz: Michał Brzeziński

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: