INFLUENCE (2007, PAL DV)

INFLUENCE to realizacja składająca się z kilku filmów połączonych w nową narrację. Tą metodę pracy nazywam “kaskadą”.  Jest to więc opowieść o przenikaniu energii, nagiego życia, elan vital. Energii zazwyczaj łączonej z energią słoneczną i sacrum. Energia ta wnika w wilgotne głębiny ludzkiego umysłu, ciała i dociera do ukrytej istoty, wewnętrznego dziecka (boskiej istoty) które śni archetypiczny sen o życiu, utkany z obrazów które są formą tej samej energii. Są one rodzajem obrazu powstającego jako wynik działania interferencji sinusoid i wibracji kwantów ładunków świetlnych, czy pól magnetycznych, które odciskają twarz na całunie turyńskim niczym na fotografii.

 

 

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: