AFFECTIVE CINEMA

AFFECTIVE CINEMA

Cinematic instrument based on feedback between my seed mixed with microbes (living in in local water reservoir), flower and voice-music performance. USB microscope will generate details of movement inside of view area and those digits will be injected into the PureData software, and next transformed into sound. Plants electric field will be mesured by the analog digital converter in laptop and also transformed into sound. Both impulses will be used to control the specific functions of the image like effects.

On the stage the music performance artist will connect his human voice with output of the music created by the seed and microbes movement and we can hear the same what can “hear” the microbes because sound will be transformed into electromagnetic waves and these impulses influencing the microscope observed field will influence also microbes. We let the microbes to feel the same music not only through the sound as air vibration but we will stimulate the dance of the small life forms by the electric field, visible on the screen. Music will become the universal language of the affective communication between the species. Communication between so different lifeforms like humans and for example amoeba.

Cleave Backster prowadził badania nad świadomością roślin, które rozciągał także na świadomość bakterii. Tworzono wtedy także eksperymenty które ukazywały jak woda przekształcając się w lód odzwierciedla ludzkie emocje które w nią zostały “włożone” poprzez opisanie etykietek na pojemnikach. Fascynuje mnie badanie granic między materią ożywioną i nieożywioną. Poszukiwanie świadomości w kamieniach i kryształach. Ten performance ukazuje działanie bio-kinematograficznego instrumentu który tworzy audiowizualny spektakl transgatunkowy, Koncert w którym muzykami są mikroorganizmy mieszkające w lokalnym zbiorniku wodnym, roślina i moje ciało. Do tego wszystkiego dochodzi aktywność głosowa, która uspójnia ten język na płaszczyźnie współpracy technologii i materii ożywionej. Próba wydobywania prostych dźwięków ma ukazywać biologiczny wymiar głosu, jego genezę i naturę. Głos jest komunikacyjnym rozszerzeniem ciała.
Mikroskop USB generuje informacje o ruchu wewnątrz obszaru widzenia i te dane są “wstrzykiwane” do komputera, analizowane i przekształcane w nim na warstwy obrazu i dźwięku. Podobnie pole elektryczne rośliny będzie mierzone przez analogowo-cyfrowy przetwornik w laptopie i te odczyty także zostaną dołączone do składników spektaklu, a więc one także będą przekształcały się dźwięki i sterowały obrazem. Oba impulsy będą wykorzystywane do sterowania wybranymi funkcjami obrazu jak na przykład efekty. Na scenie performer dołączy jego ludzki głos. Będzie mierzona rezystancja mojego ciała powodując kolejne warstwy zmian. Drobnoustroje odczuwając drgania powietrza i powierzchni wody będą więc widownią i performerami. Muzyka stanie się uniwersalnym afektywnym językiem komunikacji dla rozmaitych form życia.

affective-cinema

GSR sensor for Pure Data was developed on idea http://theanthillsocial.co.uk/projects/biosensing

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: