Warsztaty Wideo Michała Brzezińskiego w Muzeum Sztuki w Łodzi

ms

http://news.o.pl/2007/06/08/warsztaty-wideo-michala-brzezinskiego/

Ideą warsztatów, które odbędą się w Łodzi jest kształtowanie zachowań twórczych i umiejętności kontemplacji środowiska w którym żyjemy. Podczas warsztatów organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, że żyjemy w trzech różnych, przenikających się środowiskach. Przede wszystkim środowiskiem jest miasto, cywilizacja i kultura, które budują własne prawa i które stawiają własne wyzwania, ale przede wszystkim tworzą one własne wartości estetyczne. Innym środowiskiem jest przyroda, jako pierwotny żywioł, od którego wszystko się zaczyna i do którego wraca wszystko to, co nie jest wydestylowaną przez kulturę treścią metafizyczną. Trzecim środowiskiem jest środowisko medialne, które tworzy na bazie kultury własną alternatywę dla natury. Przestrzeń która stanowi alternatywę dla przestrzeni rzeczywistej. Warsztaty mają polegać na wyzwalaniu umiejętności dostrzegania przenikania się tych środowisk, oaz na umiejętności podejmowania refleksji nad istotą człowieka żyjącego w mieście, wśród przyrody i mediów audiowizualnych. Odzyskiwane z tych środowisk obrazy tworzą recykling powracających w twórczości ech szumu informacyjnego. Dziś uważamy, że obraz który widzieliśmy jest obrazem zużytym – współczesnego człowieka interesują tylko obrazy których nie widział, lub obrazy które widzi inaczej dzięki kontekstowi, lub ingerencji artystycznej. Obraz zyskuje jednak swą siłę dzięki powtarzaniu – więc przy każdej kampanii reklamowej, przy każdych wyborach jest powtarzany. Recykling obrazów odbywa się poprzez zmianę ich kontekstu. Warsztaty uczą twórczego podejścia do materii audiowizualnej stanowiącej najbliższe otoczenie człowieka.

Każdy dzień warsztatów składa się z trzech części: projekcje i wykłady – inspiracje, praca w grupach – gromadzenie obrazów oraz montaż – recykling obrazów.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 042 632 67 82

Program imprezy:
Warsztaty wideo dzień 1: 15 czerwca, godz. 17-19
Warsztaty wideo dzień 2: 16 czerwca, godz. 11-18
Pokaz prac uczestników warsztatów oraz projekcja prac Michała Brzezińskiego: 22 czerwca, godz. 17-19

Muzeum Sztuki w Łodzi

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: