WARSZTATY – “BioEnigma: Pieśni mleka i mięsa”

Warsztaty poświęcone zagadnieniom  dekodowania bioelektrycznych szumów generowanych przez organizmy żywe.

Uczestnicy będą mieli okazję eksperymentować z codziennymi materiałami w niecodzienny sposób. Postaramy się podsłuchać emocje tkanek, kultur bakterii, postaramy się podsłuchać rytm serca i myśli kurczaka który dopiero wykształca się z kurzego jaja, spróbujemy sami porozmawiać z mięsem wołowym, z ciałem martwego kurczaka, z własnym ciałem które okaże się innym podmiotem – zewnętrznym względem nas organizmem nad którym w wyniku ewolucji rządy przejął setki tysięcy lat temu układ nerwowy i mózg zmuszając do działania według własnych zasad. Zastanowimy się jak sztuka może zyskać na takim rozbiciu podmiotowości. Może uda nam się stworzyć jakiś rodzaj  transgatunkowego słownika afektów? Może każdy układ nerwowy posiada jeden wspólny język niezależnie od tego jakie uwarunkowania biologiczne wywiera na nim ciało które opanował?
Warsztaty Michała Brzezińskiego to kreatywne wprowadzenie artystów na teren informatyki, biosemiotyki i neuronauki które radykanie przedłużają w sposób absolutnie pionierski koncepcje sztuki interaktywnej, software artu, bio artu i hacktywizmu – jednych z najciekawszych, uzupełniających się dziedzin nauki, które oczywiście nie pozostawiają kultury i sztuki już taką samą. Koncepcja sztuki uprawianej przez Brzezińskiego sytuuje go w jednocześnie bardzo tradycyjnych rejonach dla koncepcji artysty jako konstruktora pewnych narracji o świecie (w czym widać jego korzenie jako artysty wideo), ale jednocześnie jego rozumienie eksperymentu artystycznego przełamuje tradycyjny model artysty subiektywnego o silnym romantycznym podmiocie. Różnica między artystą a naukowcem sprowadza się w jego przypadku głównie do różnic metodologicznych i warsztatowych. Przełamanie subiektywizmu polega nie tyle na dążeniu do obiektywności przekazu co raczej na obiektywności kodu i jego konkretnego działania w odniesieniu do określonego kontekstu. To rodzaj behawioralnej afektywnej neurolingwistyki. Artysta sprawdza działanie lub nie-działanie pewnych mechanizmów komunikacyjnych wykorzystując do tego maszynerię informatyczną. Jeśli komunikacja jest rzeczywiście komunikacją zostanie zweryfikowana zewnętrznymi mechanizmami i procedurami. Warsztaty będą więc okazją zarówno do zabawy, jak i przy odrobinie autorefleksji do poznania i praktycznego doświadczenia nowej koncepcji humanistyki i nowej wizji artysty jako  konstruktora, architekta, aranżera, która wyrasta ze sztuki mediów, a ściśle ze sztuki interaktywnej.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: