VIDEO – BEYOND CULTURE CODES

We are opening a new acticvity in Gorzow Wielkopolski with presentations of young video artists VIDEO – BEYOND CULTURE CODES – i am waiting for propositions on DVD

LAMUS

Kultura wizualna, którą dziś nazywa się już audiowizualną wykształciła model zachowań twórczych jako poszukujących i eksperymentujących, oraz zachowań od-twórczych, jako powielania efektów które są dobrze znane i akceptowane. Przy tym od stosunkowo niedawna zachowania twórcze zyskały w szerokim odbiorze pierwszeństwo przed od-twórczymi. Sztuka video jako dziecko tej nowej epoki nigdy nie wypracowała wspólnego kodu, gdyż byłby on sprzeczny z jej twórczym powołaniem. Kod ten wypracowało jednak kino bo anektowało od pierwszych chwil swego istnienia określone gesty twórcze z tak zwanego kina eksperymentalnego. Anektowało przy tym nawet nie tyle gesty, co efekty tych gestów i kodyfikowało je tworząc recepty na udane dzieło filmowe. Odtwarzało ów kod w nowych wariantach nadając gestom artystycznym sens fabularny. podobnie z video postępuje historia sztuki, która próbuje obrazom przyprawić opowieść, niczym gombrowiczowską gębę. Wszystko dla tego, że w naszych umysłach magazynowane są kody, które pozwalają odczytać dowolny gest artystyczny, a kiedy nie znajdujemy właściwych odniesień skazani jesteśmy na własną wrażliwość. Postarajmy się spojrzeć na film eksperymentalny poza tymi opowieściami, postarajmy się poczuć jak krytycy skazani na ocenę czegoś, co może przerosnąć czas i epokę. Nie bądźmy więc zbyt krytyczni, aby czas nie skrytykował nas za to, że własne teorie i przyzwyczajenia mieliśmy za ważniejsze od sztuki. Nie bójmy się jednak artystycznego żywiołu, ale spróbujmy za nim podążać w poszukiwaniu nowych doznań.

Michał Brzeziński

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: