PREXER // GALERIA NT // WARSZTATY BIO-INFORMATYCZNE

Warsztaty w Łodzi? Jest taka idea żeby zrobić w PREXERZE warsztaty, Pure Data, Arduino, Processing, rośliny, żywe tkanki, kultury bakterii, zwierzęta, mikroskopy, EEG, afektywna interakcja…

Permanent Workshops in Lodz? It is this idea to make @ PREXER workshops: Pure Data, Arduino, Processing, plants&animals tissue interaction, microscopes, EEG, affective media…

Join us – Dołącz

Grupa tworząc oprogramowanie i narzędzia do badania aktywności roślin i żywych tkanek bada relacje znaczeniowe komunikatów afektywnych pozyskiwanych z organizmów żywych. Projekt artystyczny należy więc do grupy metamediów artystycznych które za pomocą sztuki umożliwiają powstawanie sztuki. Za pomocą narzędzi, wiedzy, stymulacji intelektualnej inspiruję do pracy artystów i naukowców którzy umożliwiają tworzenie sztuki roślinom, zwierzętom i innym „niemym” formom życia. Grupa będzie zaangażowana w badanie sygnałów pochodzących z żywych organizmów i przekładane ich na działania artystyczne przez uczestników warsztatów. Powstające w ramach projektu prace będą stale eksponowane. Same warsztaty będą się odbywały z reguły co tydzień i nie rzadziej niż raz w miesiącu, ale dostęp do przestrzeni wystawienniczej będzie możliwy przez cały czas.

Zdjęcie użytkownika Michał Brzeziński.

Rezultaty pracy będzie można oglądać w godzinach w których otwarty jest PREXER. Rezulaty warsztatów będą widoczne zaraz po uruchomieniu warsztatów. Pierwsze prace będą proste i będą polegały na opracowanych podczas wcześniejszych warsztatów pomysłach, a take moich realizacjach autorskich. Przede wszystkim jednak prawdziwym rezultatem będzie grupa ludzi skupiona dookoła kluczowych zagadnień artystyczno – naukowych, którzy będą rozwijali się w sposób nieszablonowy, interdyscyplinarny i spektakularny. Uczestnicy nie będą mieli jasno określonych granic między sztuką i nauką i będą mogli penetrować ów obszar bez żadnych zobowiązań, więc sztuka powstająca na warsztatach będzie bezkompromisowa i będzie poszukiwała odpowiedzi na wiele fundamentalnych pytań które najpierw trzeba będzie umieć odpowiednio sformułować. Będziemy się uczyć od siebie nawzajem i pomagać sobie przy projektach. Formułowanie pytań i odpowiedzi artystycznych będzie głównym rezultatem który uwidoczni się w pracach. Konkretne prace i postępy będzie można zobaczyć w kilka dni od chwili rozpoczęcia warsztatów. Dodatkowo od pierwszego dnia warsztatów w przestrzeni wystawienniczej będziemy pokazywać prace wideo artystów z całego świata.

Czy wiemy czym człowiek różni się od grzyba w kontekście teorii komunikacji? Jeśli okaże się że różnice nie są aż tak znaczące jak o tym myślimy, a sieci informatyczne zredukują naszą egzystencję do komunikatów jakie wysyłamy? Może nasz status nie jest tak odległy od statusu zwierząt czy roślin jak nam się wydaje? Jaka jest rola mediów przedłużających nasze ciała i dających nam nowe możliwości nie tylko komunikacji ale za pomocą rozmaitych protez również i działania? Warto wiedzieć jakie formy życia posiadają świadomość i jakie formy życia za pomocą protez będą w stanie nawiązać kontakt z ludzką kulturą. Warto zastanawiać się nad tym co człowiek może zyskać dopuszczając do głosu inne formy życia.

To są pytania kardynalne i najważniejsze dla naszej cywilizacji i tylko wojna, lub inne doraźne kataklizmy mogą nam przeszkodzić w ich stawianiu.

Czy ta zorganizowana forma społeczna jaką jest nasze ciało, dysponujące aparatem represji jaką jest układ nerwowy nie może zostać rozszerzona o komunikację sieciową w epoce internetu tak by w jeden układ złączyła się nie tylko z innymi ludźmi, ale ze zwierzętami i z ciałami roślin, które nie posiadają układu nerwowego, ale posiadają pamięć i wiele osób twierdzi że posiadają osobowość, są podmiotem. (wśród licznych publikacji polecę: Alexander G. Volkov, Plant Electrophysiology: Theory and Methods, Springer, 2006r.)

Czy są one w stanie połączyć swój orgaizm z naszym układem nerwowym przez media cyfrowe, które jak pisał Marshall McLuhan są przedłużeniem naszych zmysłów? Naszym zdaniem tak i chcemy tworzyć taką nową wizję świata nie tyle empatii co medialnej i afektywnej jedności podmiotów.

Galerie sztuki świecą pustkami a wystawy popularyzatorskie eksponujące „naukę pauperum”, efektowne sztuczki z laboratoriów i najprostsze efekty uboczne pracy naukowców nie mogą pomieścić chętnych do zwiedzania, doświadczania i wejścia w świat nauki. Jaka jest przyczyna? Sztuka przestała odpowiadać na pytania stawiane przez ludzi a jej pytania interesują już dziś niewielu. Ludzie szukają odpowiedzi na pytania etyczne takie jak aborcja, eutanazja, in vitro w nauce, lub religii – sztuka musi się więc zmienić i korzystając z całego bogactwa którym dysponuje powinna nadal stanowić podstawową narrację o świecie. Niegdyś sztuka przy kościołach dawała taką uproszczoną wizję świata na podstawie wizji religijnej, dziś ta wizja tworzona jest przez naukę. Tak religia, jak i nauka są zbyt zawiłe dla człowieka, który potrzebuje jej uproszczonego modelu. Człowiek potrzebuje wiedzy o świecie i własnego imaginarium.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: