Zoe, Bios… IT = Interfejs Transgatunkowy

Chciałbym dokończyć wątek poruszony w poprzednim moim wpisie. Tym razem chciałbym podrzucić kilka zewnętrznych tekstów osadzających moją wypowiedź w kontekście innych teorii, badań i znanych faktów empirycznych. Przede wszystkim badania nad mindware należałoby rozpocząć od zdefiniowania części ?mind?. Umysł i mózg to problem zarysowany wstępnie przeze mnie w poprzednim tekcie. Jednak głębszą analizę problemu proponowałbym prowadzić w odniesieniu do kategorii BIOS i ZOE. Tutaj link. Giorgio Agamben pisze o wukluczonym z kultury Zoe jako o nagim życiu, które można uśmiercić nienarażając się na moralne potępienie. Agamben odnosi się oczywiście do shoah, jako kontekstu wykluczenia życia poza BIOS, czyli chronioną prawnie i mentalnie uprawnioną formę życia, do ZOE. Nazywanie Żydów ?robactwem? jest dokładnie odzwierciedleniem tego mechanizmu. Co stanie się jednak jeśli postanowimy zbadać obszar świadomości robaków, co jeśli okaże się, że rozumiejąc ich emocje zaczniemy im współczuć. Co jeśli zrozumiemy ofiarę składaną przez jedne formy życia innym w trakcie produkcji żywności? W jaki sposób możemy to uczynić? Technologia wydaje się już być o krok od dekodowania reakcji oranizmów żywych poprzez analizę ich pola elektromagnetycznego. Istnieje od kilku już lat  interfejs  działający w ten sposób i umożliwiający sterowanie komputerem bez użycia rąk, ruchów gałki ocznej, czy innych form interakcji via ruchy ciała. Analizując bezwarunkowe odruchy i właściwości fizjologiczne ciała możemy natomiast nawiązać głębszą komunikację, niż ta do której zostaliśmy przyzwyczajeni i którą akceptujemy kulturowo. Wkraczamy więc w zupełnie nowy obszar kultury, która odrywa się od naskórkowej świadomości ludzkiej. Sam zaś gatunek ludzki w obliczu rewolucji transgenicznej staje się pojęciem zbyt obszernym, lub zbyt wąskim by zachować swą nośność. Możemy definiować człowieka poprzez kulturę, ale ona zostaje rozszerzona, możemy defioniować przez ciało i DNA, ale one się zmieniają na naszych oczach. Oczywiście można przyjmowac perspektywę wycofaną i ?realistyczną? ale wtedy nauka zaczyna jedynie opisywać zastany stan rzeczy ? nie staje się twórcza. Ludzkość przestaje być definiowana, podobnie jak ?naród? a obrona cech ludzkich staje się podobną pułapką jak obrona cech narodowych. Czy polscy Żydzi są Polakami? Czy transgeniczna osoba ludzka jest nadal człowiekiem? Ten problem dotyka nas w takim samym stopniu jak zwierzęta i rośliny. Komunikacja międzygatunkowa staje się faktem, a współczucie roślin dla zwierząt jest udowodnione. Czemu więc my artyści mamy bezlitośnie obserwować zło? Może więc nastąpił najwyższy czas otworzyć się na wrażliwość innych form życia, spróbować włączyć je do naszej kultury. Wyobraźmy sobie orkiestrę złożoną z ludzi i kwiatów. Moja wizja mindware?u jest taka. Taka jest też wizja projektu instytucjonalnego, który ma znaleźć się w nowym centrum Łodzi, na terenach EC1 – BIOS Media Lab.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: