EXPERYMENTALNE FORMY FILMOWE cz. 3

  • Eksperymentalna animacja

Film pojawił się w momencie kiedy malarstwo zrywało ze swoją odwiecznie utrwaloną funkcją, kiedy dadaiści, futuryści, czy impresjoniści rozbijali ?jedynie słuszne założenia malarstwa figuratywnego opartego na perspektywie. Fotografia stanowiąc potwierdzenie subiektywności percepcji świata jednocześnie zrealizowała antropologiczne potrzeby ludzkie związane z zachowaniem wizerunku postaci, co podważyła sens takiego malarstwa, które zawsze pozostawało bardziej ułomne od maszyny, a w najlepszym razie służć mogło do jej retuszowania. Malarstwo odkrywało wtedy potęgę abstrakcji i poezję materii malarskiej, a film chciał to wszystko ożywiać. Animacja filmowa stanowiła wtedy szpicę, samo ostrze awangardy, która nie tylko mogła używać statycznych abstrakcyjnych obrazów, ale mogła je wprawić w ruch. Głównie ten graficzny nurt rozwijał się w obszarze niemieckojzycznym i posiadał silne związki z dadaizmem. Najciekawsze prace tworzone były wtedy przez Waltera Ruttmana, Vikinga Egellinga, Hansa Richtera, czy Oskara Fischingera. Ten wątek tak na prawdę nigdy nie zniknął i stał się jednym z głównych paradygmatów sztuki filmowej, a szczególnie współcześnie bywa często eksploatowany kiedy współcześni artyści wideo animują np. klasyczne formy np. El Lisickiego, dopełniając w ten sposób niedomknięty krąg.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: