EXPERYMENTALNE FORMY FILMOWE cz 1

Wykłady na temat filmów należących do kanonu filmu eksperymentalnego i sztuki wideo są doskonałym uzupełnieniem wiedzy na temat historii sztuki i historii filmu, które przekazywane są w szkołach i na akademiach. Film eksperymentalny wykształca własną estetykę i ostatecznie historię, która nie jest tożsama ani z historią sztuki ani, jak się okazało z historią filmu. Eksperyment filmowy został odrzucony przez producentów filmowych poszukujących prostych form komunikacji i zabawy, zaś historia sztuki wykładana na akademiach nie posiada w dalszym ciągu odpowiednich narzędzi, które umożliwią wpisanie eksperymentu filmowego w programy edukacyjne. Fotografia pozostaje oczywiście pewnym pomostem, wspólnym językiem umożliwiającym zrozumienie eksperymentu filmowego przez sztukę, dającym też możliwość opisania wzajemnych wpływów i przenikania. Jednak refleksja obecna u twórców filmu eksperymentalnego, wideo i nowych mediów wykazuje dużą autonomiczność i pomimo wielu inspiracji historią sztuki i kina, staje się obszarem osobnym, a przez to szalenie ciekawym, który zdominował współczesną sztukę, na którym wciąż jest wiele białych plam czekających na to, by je odkryć i nazwać. Wykady łączą projekcję i omówienie filmów, zakładają  przekazanie podstawowego zakresu wiedzy na temat wybranych kontekstów filmu eksperymentalnego. Filmy prezentują ogromną różnorodność tematyczną i estetyczną. Zobaczymy takie w których główną ?atrakcją? są procesy rozkładu obrazu, destrukcji samej taśmy filmowej, a także prace które operując językiem filmu instruktażowego niszczą nasze poczucie bezpieczeństwa i wciągają nas w grę z kinem. Niektóre stanowią rodzaj testu czujności dla odbiorcy, a niektóre po prostu oferują mu radość patrzenia płynącą ze skupienia umysłu na ruchomym obrazie. Niektóre filmy niszczą mieszczańskie poczucie estetyki i sięgają do skrywanych instynktów, a inne skłaniają do spokojnej medytacji i poszukiwania absolutu. Będziemy koncentrować się czasem na  ontologii obrazu filmowego jego relacji do fotografii, aby następnie przejść do animacji abstrakcyjnej z jej metafizycznymi konotacjami i znów skupimy się na kontekstach psychoanalizy w filmie i wynikającej z freudyzmu krytyki feministycznej.  Przejdziemy do problemów seksualności, dziecięcych nerwic, czy kina transgresji., lecz zakończymy naszą podróż rozważając uwikłanie jednostki w społeczne mechanizmy kontroli. Dotkniemy problemów zmieniającej się roli sztuki i polityki w kontekście słabnącej roli państw i rosnącej roli globalnych korporacji.

Wykłady z elementami projekcji. Jedno spotkanie około 60 – 90 minut. Na potrzeby ilustracji wykładów wykorzystano fragmenty filmów.

  • Kiedy każdy film był eksperymentem

Od pierwszych urządzeń wykorzystujących luki percepcyjne związane ze zjawiskiem powidoków, aż do współczesnych telewizorów 3d wykonano niezliczoną ilość eksperymentów, a w nich swój udział mieli nie tylko naukowcy, ale i artyści. Często jedni bywali inspiracją dla drugich, a te same działania, eksperymenty czy te same obiekty były postrzegane przez artystów i naukowców zupełnie inaczej. Pierwsi widzieli w nich zawsze rodzaj generalnej tendencji estetycznej zbliżającej wiedzę i człowieka. Z jednej strony była to analiza człowieka dająca wiedzę, a z drugiej strony była to analiza wiedzy dająca się rozumieć w sposób metaforyczny, lub dekonstruujący rozmaite humanistyczne uproszczenia. Dla naukowców, którzy skupieni na walce o ?prawdę? i poznanie mechanizmów percepcyji, czy wykorzystaniu ich w celu zrealizowania praktycznej aplikacji wiedzy, ów humanistyczny akcent był ostatecznym gwarantem, utwierdzeniem w prawdziwości hipotez. Jednak główną motywacją była cheć stworzenia życia, ożywienia obrazów, odtworzenia dynamizmu życia i połączenie sztuk synchronicznych z diachronicznymi, muzyki, czy poezji z malarstwem lub rzeźbą. Zobaczymy jak amatorzy, szarlatani wynalazcy tacy jak bracia Lumiere, Thomas Edison, George Lumiere, czy Edwin Porter tworzyli wielką historię humanistyki.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

2 Responses

  1. #Experymentalne-Formy-Filmowe cz. 2 -http://t.co/VbxXOMlBYP #Youtube http://t.co/WTnSmgcb19

  2. #Experymentalne-Formy-Filmowe cz 1 -http://t.co/1FH1uxk5sd http://t.co/jFnxibkTFd

%d bloggers like this: