CSW Łaźnia zaprasza 9-11 LIPCA 2010 na warsztaty wideo!

CSW Łaźnia zaprasza 9-11 LIPCA 2010 na warsztaty wideo!

09.07 – 11.07.2010, godz 12:00 – 18:00

Już po raz trzeci w CSW Łaźnia odbędą się letnie warsztaty wideo. Pierwsze warsztaty miały założenia teoretyczne, które bazowały na ?odstępstwach? od języka filmu fabularnego. Ich zamierzeniem było ukazanie ciekawych efektów jakie można osiągnąć poprzez film, jeśli złamie się podstawowe zasady konstrukcji filmowej. Drugie, czyli ubiegłoroczne warsztaty w bardzo ciekawy sposób ukazały spektrum współczesnej sztuki wideo i interaktywnych instalacji. Były prowadzone przez twórcę festiwalu IMPAKT, który od 20 lat organizuje w Utrechcie swoiste święto filmu eksperymentalnego. W tym roku warsztaty mają mieć znacznie bardziej praktyczny charakter, a prowadzącym warsztaty będzie Filip Tomaszewski aka Zambari. Chcemy tym razem wprowadzić uczestników w bardziej technologiczny wymiar twórczości, w tajniki różnego rodzaju sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do zaawansowanej edycji materiału wideo, jak również w specyficzne techniki VJ’skie.

W warszatach udział wziąć mogą osoby pełnoletnie przesyłając krótką notkę o sobie na adres m.brzezinski@laznia.pl do 24 czerwca 2010. Uwaga ilość miejsc ograniczona

VIDEO WORKSHOP
09.07 – 11.07.2010

This summer Laznia is proud to present the third edition of summer video workshop. The first workshop had theoretical background which based on the departure from regular language of feature film. The aim was to point out the interesting effects one can achieve through breaking the basic rules of film construction. Last year?s second edition presented a fascinating panorama of contemporary video art and interactive installation. The classes were run by the author of IMPAKT Festival, Utrecht?s experimental film fest organized yearly for 20 years now. This year, the workshop is supposed to be way more practical. The instructor, Krzysztof Tomaszewski aka Zambari, will introduce the participants into more strictly technological dimension of creation, into the secrets of hardware and software used in the advanced editing of video material. The workshop will also cover specific VJ-ing techniques.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: