PANORAMA FILMU EKSPERYMENTALNEGO

Sześciogodzinny maraton edukacyjny to projekcja omówienie filmów zakładające przekazanie podstawowego zakresu wiedzy na temat wybranych kontekstów filmu eksperymentalnego. Filmy prezentują ogromną różnorodność tematyczną i estetyczną. Zobaczymy takie w których główną ?atrakcją? są procesy rozkładu obrazu, destrukcji samej taśmy filmowej, a także prace które operując językiem filmu instruktażowego niszczą nasze poczucie bezpieczeństwa i wciągają nas w grę z kinem. Niektóre stanowią rodzaj testu czujności dla odbiorcy, a niektóre po prostu oferują mu radość patrzenia płynącą ze skupienia umysłu na ruchomym obrazie. Niektóre filmy niszczą mieszczańskie poczucie estetyki i sięgają do skrywanych instynktów, a inne skłaniają do spokojnej medytacji i poszukiwania absolutu. Będziemy koncentrować się czasem na ontologii obrazu filmowego jego relacji do fotografii, aby następnie przejść do animacji abstrakcyjnej z jej metafizycznymi konotacjami i znów skupimy się na kontekstach psychoanalizy w filmie i wynikającej z freudyzmu krytyki feministycznej. Przejdziemy do problemów seksualności, dziecięcych nerwic, czy kina transgresji., lecz zakończymy naszą podróż rozważając uwikłanie jednostki w społeczne mechanizmy kontroli. Dotkniemy problemów zmieniającej się roli sztuki i polityki w kontekście słabnącej roli państw i rosnącej roli globalnych korporacji.

Film jako?

1. 1970 Malcolm Le Grice ? Berlin Horse (6:37)
2. 1976 George Landow (Owen Land), New Improved Institutional Quality In the Environment of Liquids and Nasals a Parasitic Vowel Sometimes Develops (10:08)
3. 1987 Toshio Matsumoto ? Engram (11:48)
4. 1966 George Maciunas ? 1000 Frames (0:56)
5. 1982 Paul Sharits ? Bad Burn (5:36)
6. 1967 Stan Brakhage ? Eye myth (0:12)
7. 1993 Stan Brakhage ? Stellar (2:20)
8. 1992 Bill Morrison ? Footprints (5:11)
9. 1983 Valie Export ? Syntagma (17:07)
10. 1974 Ryszard Waśko, A-B-C-D-E-F = 1-36 (6:23)
11. 1971 Józef Robakowski, Test (2:10)

Abstrakcja i animacja

12. 1962-64 Nam June Paik ? Zen For Film (8:00)
13. 1924 Viking Eggeling ? Symphonie Diagonale (7:29)
14. 1944 F. S. Themerson -The Eye and the Ear (10:30)
15. 1957 Peter Kubelka, Adebar (2:28)
16. 1967 Norman Mclaren ? Pas De Deux (13:20)
17. 1941-57 Harry Smith ? Early Abstractions (21:29)
18. 1966 James Whitney, Lapis (9:17)

Inicjacje

19. 1947 Kenneth Anger, Fireworks (13:30)
20. 1929 Luis Buńuel ? Un Chien Andalou (15:41)
21. 1943-1958 Maya Deren- At Land i inne filmy (73:46)
22. 1993 Tessa Hughes-Freeland ? Nymphomania (8:52)
23. 1964 Carolee Schneemann ? Fuses (21:52)
24. 1970 Valie Export ? Mann&Frau&Animal (8:18)
25. 1975 Martha Rosler ? Semiotics of the Kitchen (6:29)
26. 1993 Artavazd Pelechian ? Życie (6:30)
27. 1944 Alexander Hammid&Maya Deren ? Private Life Of A Cat (22:01)

Przejąć ster

28. 1962 Bruce Baillie ? Here I Am (10:19)
29. 1968 Arthur Lipsett ? Fluxes (23:53)
30. 1943 Themerson Franciszka & Stefan ? Calling Mr. Smith (9:28)
31. 1975 Guy Debord ? Refutation of All the Judgments (21:46)
32. 2002 Vicki Bennett (PEOPLE LIKE US) ? We Edit Life (10:03)
33. 2004 The Yes Men (82:01)

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

1 Response

  1. ala says:

    Jak można się zgłosić do udziału w maratonie? Czy wiadomo gdzie i kiedy będzie się odbywał?

%d bloggers like this: