CON$PIRACY

To projekt wystawy nawiązującej do teorii spiskowych jako faktu który pojawia się na marginesie mediów nadawczych (broadcastowych). Zjawisko teorii spiskowych dotyczy marginalnych, rozproszonych informacji, które w społeczeństwie sieciowym stają się podstawowym źródłem dyskusji. Znajdziemy tam bardzo ciekawe dane, interpretacje i analizy obok celowej dezinformacji i fantazji kreowanej być może przez samą obnażaną władzę. Mieszają się ze sobą w rozmaite chaotyczne warianty, które są postmodernistyczną grą umysłu szukającego wyjścia z pułapki nieufności i wynikającej z niej niewiedzy. Grą nieuczciwą bo prowadzoną przeciw brutalnym mechanizmom władzy, lub czasem grą samych mechanizmów władzy maskującej się w narzucanej przez konwencję sensacyjnej ramie. Materiały pochodzące z oficjalnego obiegu stają się analizowane wielokrotnie, wyłapywane są w nich detale, które scalają się w generowane przez niezliczone rzesze twórców, nowe sensacyjne wersje wydarzeń. Sensacyjność, odwaga i bezpardonowe zaangażowanie są najważniejszą cechą i opozycją dla poprawności politycznej i zachowawczości głównych mediów, oraz codziennej postawy społeczeństwa obojętnego na osaczający go świat. Przez to, że teorie te wytrącają nas z mglistej obojętności stanowią już wartość samą w sobie.

Teorie spiskowe rozprzestrzeniają się błyskawicznie w internecie gdyż zmieniają radykalnie postrzeganie świata przez stale rosnącą grupę ludzi. Objawienie domaga się od jednostki tego, by dzielić się nim. Słowo “Prawda” jest najgłębszym sednem tych teorii i w tym kontekście działa jak oświecający narkotyk (zdejmujący zasłonę “jedynej prawdziwej” wizji świata – codzienności). Jest ono zdecydowanie ważniejsze niż sam spisek. Powiela się w umyśle niczym kod DNA wstrzykiwany przez wirus w “zdrowe” komórki i wciąga całe doświadczenie życiowe, stare i nowe “fakty”, rekonstruuje pamięć i przekształca tożsamość w nowy, zaprojektowany układ. Postrzeganie świata przez zainfekowane jednostki zmienia się diametralnie i podczas rozprzestrzeniania się tworzy nowe mutacje kiedy kilka zainfekowanych różnymi teoriami osób zaczyna dyskutować.

Równie ważnym elementem jest stały zastrzyk enzymów które wydzielają się w umysłach poddanych stałemu poczuciu zagrożenia, oraz ekscytacji odkrywania kolejnych przerażających faktów, które stają się realnym, produkowanym w naszych własnych umysłach legalnym narkotykiem. Tworzy się dzięki temu szalenie dynamiczna i niesłychanie silna formacja subkulturowa – fascynująca i pełna nowej poetyki, nowego języka, który jednak rozwijany jest od setek lat. Historia teorii spiskowych jest barwna i pełna zaskakujących zwrotów akcji.

Teorie spiskowe łączą się jednak także z zagadnieniami piractwa, gdyż to piractwo przeciwstawia się wielkiemu spiskowi, wykorzystuje jego zasady by je doprowadzić do fazy samozniszczenia systemu, ale jednocześnie sam spisek rządzących światem elit także ma w sobie coś z metod korsarskich. Odwołanie do Pandemonium w którym aniołowie zawiązują spisek, są więc po obu stronach. Sam wirus (narzędzie pirata) którym jest ideologia staje się istotą tego zjawiska. Każda z zainfekowanych osób po okresie inkubacji choroby, o ile nie zwalczy jej w sobie zaczyna stawać się “piratem” rozsiewającym wirus i liczącym na zysk, lub częściej, “zombi” zarażającym bezinteresownie i często nieświadomie nowe osoby.

Rdzeniem wielu teorii staje się pieniądz i system monetarny jako rodzaj społecznego libido. Spisek oparty jest wtedy o mechanizmy bankowe. Inne teorie mówią o rozwoju duchowym, ale wszystkie one koncentrują się wokół problemu określonego czasu – końca ery ryb i wejścia “świata” w erę wodnika, a co za tym idzie kres dominacji zodiakalnego strzelca (religia) i zastąpienie go zodiakalnym skorpionem (magia). Zjawisko to łączy się z zapowiedzią zmiany biegunów ziemi, kataklizmami, lub przybyciem kosmitów – obcych, którzy objawią nam wyższe wymiary egzystencji z których ludzkość będzie mogła czerpać energię. Część teorii związana jest z myśleniem o władzy i pieniądzach, które konsolidują się w rękach grupy Bildenbergów, lub Iluminatów, a część dotyczy denikenowskiej wizji nie tyle spisku, co kontroli ze strony wyższych cywilizacji. Bardzo ważnym elementem jest więc czas wyznaczający ów koniec. Najnowszą wersją daty końca świata stał się 21 12 2012. Tykający zegar to mechanizm ogniskujący napięcie oczekiwania na werdykt niebios, na koniec świata, na przybycie kosmitów którego datę już znamy niczym datę kolejnego odcinka telewizyjnych wiadomości.

Data, miejsce oraz artyści biorący udział w wystawie niebawem!


więcej informacji na temat teorii spiskowych tutaj

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: