Współpraca Galerii NT i Politechniki Łódzkiej

Ze względu na śmierć prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką i osobami towarzyszącymi w obchodach 70 rocznicy mordu katyńskiego otwarcie Galerii NT / Imaginarium i wernisaż wystawy ?Globalne Ocieplenie / The Mediagate? został przełożony na 20 IV 2010 na godzinę 19.00

Tego dnia w Łódzkim Domu Kultury zostanie podpisany list o współpracy i partnerstwie między Politechniką Łódzką, a Łódzkim Domem Kultury i Galerią Nowych Technologii NT / Imaginarium. Artyści współpracujący z galerią zyskają niepowtarzalną możliwość korzystania z wiedzy, doświadczenia i technologii którymi dysponuje jedna z najlepszych, polskich, wyższych uczelni. Umożliwi to realizowanie projektów między innymi w tzw. mediach wilgotnych takich jak nano i biotechnlogie. Obustronna współpraca dotyczyła będzie promocji nauki i edukacji w zakresie sztuki współczesnej. Jest to inicjatywa która ma pozwolić polskim artystom na używanie narzędzi i toczenie dialogu z najnowocześniejszymi światowymi ośrodkami i konstruowanie dialogu dotyczącego problemów najbardziej dziś nurtujących świat i czasem bardzo kontrowersyjnych.   Podobnie jak w przypadku problemów wolnościowych, emancypacyjnych, czy równego uprawnienia obywateli w społeczeństwie, tak i w przypadku budowania w społeczeństwie świadomości nowych technologii, czyli tak zwanej kultury techniki, sztuka może odegrać kluczową rolę. Wiele technologii budzi sprzeciw wśród posiadającego mylne wyobrażenia na jej temat społeczeństwa, a dzięki otwartej debacie na polu humanistycznym, innym niż nauka, czy religia, czyli na polu sztuki może dojść do wielu bardzo znaczących przewartościowań.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: