Wiesław Hudon

Wiesław Hudon
17.09.2009, godz. 18:00

Niezwykle ciekawa wydaje się sylwetka jednego z najstarszych polskich artystów konceptualnych – Wiesława Hudona. Jego twórczość rozwija się już od 40 lat i jak on sam określa – “bada rzeczywistość z perspektywy fotografii”.

Począwszy od roku 1970 artysta, poza kamerą fotograficzną, używał także kamery filmowej powstały wówczas zapisy: dwie sekundy stania, udawanie ptaka. Jego ówczesną twórczość charakteryzowała konceptualna tautologia oraz poszukiwanie nieautentyczności, a w swoich dziełach postulował nowy język sztuki – dziś określany jako konceptualny.

Zapoczątkowana w “Dokumentacji totalnej” droga – realizacja pokazana w ramach ekspozycji zbiorowej w Galerii Współczesnej w Warszawie w 1970 roku prowadziła do refleksji nad naturą czasu i trwania. Zajmując się filmem eksperymentalnym, nowym wówczas gatunkiem, Wiesław Hudon stworzył kilka krótkich filmów zgłębiających tę problematykę. Kolejność, następstwo obrazów oddzielnych miały w sobie nowe potencjały narracyjne.

Durée/Trwanie (Francja, 1974) zawierało propozycję nowej, spontanicznej narracji, proponując serię nietypowych układów narracyjnych – wycinając taśmę filmową na odrębne, niezależne klatki, montując je wreszcie w nowe ciągi. Podlany ogrodnik, Gra w klasy wykorzystały tę metodę, stając się doświadczeniami laboratoryjno-językowymi, stanowiąc jednocześnie hołd artysty dla pionierów kina oraz nowoczesnego malarstwa (Lumiere, Cézanne). Pastisz, rekonstrukcja, gra z ikonami nowoczesności  te operacje w działaniach Hudona niewątpliwie stały się zapowiedzią nowego podejścia do sztuki, stanowiły rodzaj operacji na rzeczywistości, ujętej z perspektywy fotografii, były próbą dotarcia do istoty każdego z mediów.

W kręgu zainteresowań Hudona znalazł się również teatr i granice języka teatralnego. W latach 70. artysta brał udział w międzynarodowym ruchu awangardowym, m.in. na festiwalu Exprmntl 5 w Knokke-Heist w Belgii, gdzie pokazał performance Fotel Ludwika XV (1974), zacierający granice między rzeczywistością a teatrem działanie, w którym publiczność jest świadkiem, bardziej uczestniczy niż ogląda. Również na pograniczu performance znajdują się: Spotkanie z nieznajomym oraz Tresura (1979).

Kolejne lata, zdaniem artysty, przyniosły nowe pytania i wątpliwości. Obecny w jego twórczości skrajny wręcz antykonceptualizm, artysta nazywa pokornym, filmowym zapisem dokumentalnym. Borinage (Francja, 1979), Belgia czy Cala-Cala (Francja, 1984) są dla Hudona manifestacją tych wątpliwości.

Powrót do czystej fotografii zaowocował ideą ?pętli pamięci? ? powrotu do tych samych obrazów w nowych kontekstach rzeczywistości. ?Artysta w podróży. Fotografie z lat 1969-2004? ? wystawa retrospektywna w Muzeum Sztuki w Łodzi (2004) ? jednocześnie zamyka i otwiera nowe podróże w przeszłość i w przyszłość.

http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_hudon_wieslaw

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: