VIDEO IN PROGRESS 2 :: MIEJSKIE PERSPEKTYWY

VIDEO IN PROGRESS 2 MIEJSKIE PERSPEKTYWY
11.12.2009, godz. 18:00


Prezentacja pięciu prac, dziewięciu słoweńskich twórców średniego i młodszego pokolenia. Ich cechą wspólną jest konceptualne poszukiwanie osobliwości we współczesnym społeczeństwie oraz postrzeganie miejskiej rzeczywistości przez jednostkę. Opierają się one na pierwszoosobowej narracji i intymnym doświadczeniu. W czterech wideo jest to wyrażone w formie indywidualnych wspomnień, które są nieustannie przerywane wstawkami z teraźniejszości. W rezultacie powstało pięć realizacji wideo opowiadających o sześciu miastach (Lubljanie, Nowym Jorku, Moskwie, Gorizie, Nowej Goricy oraz Grazu), każdy z nich naświetla inny aspekt doświadczania współczesnego miasta.
Kuratorzy: Metka Zupanič i Vesna Bukovec

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: