Lech Lechowicz :: AWANGARDA I FILM ? ALTERNATYWA SZTUKI I JEJ NOWE NARZĘDZIE

Lech Lechowicz
AWANGARDA I FILM ? ALTERNATYWA SZTUKI I JEJ NOWE NARZĘDZIE
17.04.2009, godz. 19:30

Prezentowany program przedstawia film jak narzędzie artystycznych eksperymentów awangardy międzywojennej, przede wszystkim jako nowy środek twórczości wizualnej ściśle związanej z poszukiwaniami awangardy w innych obszarach twórczości plastycznej, w malarstwie, rzeźbie, fotografii czy w typografii.
Przedstawiciele awangardy podejmując twórczość filmową, najczęściej stanowiącą jedynie część ich wieloaspektowej praktyki artystycznej, przeciwstawiali swe działania dotychczasowej praktyce filmowej, dążąc do jej zaprzeczenia i poszerzenia. Dla awangardy obrazy powstające w kamerze filmowej były przede wszystkim zjawiskami wizualnymi, bardzo często czystymi zjawiskami plastycznymi, które odznaczały się atrakcyjnymi dla niej cechami medialnymi: mechanicznością, pozwalającą na zróżnicowane manipulacje obrazem; dokumentalnością, precyzją oraz odmiennością widzenia kamery wobec naturalnego widzenia człowieka. Na tych właściwościach opierała się głównie twórczość Marcela Duchampa, Man Ray’a, Hansa Richtera, Laszló Moholy-Nagy’a, Dżigi Wiertowa czy Oskara Fischingera i Len Lya’a.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: