JÓZEF ROBAKOWSKI

JÓZEF ROBAKOWSKI
6.11.2009, godz. 18:00

Spotkanie z Józefem Robakowskim przebiegnie w kontekście wspomnień i odniesień do historycznych wydarzeń, które uformowały współczesny świat sztuki, myślenie o filmie eksperymentalnym, ale i polski krajobraz artystyczny dotyczący nie tylko fotografii, wideo czy filmu. Ten świadek wieku, jedna z szarych eminencji, wieczny
młokos i szanowany profesor, manipulator nie tylko sztuki, ale i życia artystycznego, wróg sloganów i przyjaciel masek, który do dziś wskrzesza kolejne pokolenia adeptów i wspiera energią wielu artystów, zdecydował się podzielić z nami swoimi luźnymi wspomnieniami osnutymi na kanwie jego twórczości ? stanowią one bezcenne źródło wiedzy dla każdego historyka sztuki, nie tylko jako relacja bezpośrednia, ale także opinia historyka sztuki.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: