NEW ART UNION – SZTUKA WIDEO Z GRUZJI

Moving Reality – sztuka wideo z Gruzji
Prezentacja: Michał Brzeziński MOVING REALITY
movie1

W 2004 roku Fundacja New Art Union wydała na Expo Art Kavkaz katalog gruzińskiego video-artu. Kuratorami tego katalogu są Rusiko Oat i Iliko Zautashvili. Pomysł stworzenia takiego katalogu powstał, gdy w Gruzji zaczęły się wyraźnie ożywiać działania artystyczne w przestrzeni wideo. Pierwsze filmy wideo pojawiły się w Gruzji już w latach 70. Pomimo, iż w tym czasie i w tamtej – radzieckiej – rzeczywistości elektroniczne możliwości były bardzo ograniczone, niesformalizowane grupy artystów prowadziły eksperymentalne działania badając bogactwo form wyrazu jakie dawała nowa technika. Rozwój video nastąpił w latach 90.
Dzięki działalności kilku artystów, wideo art stało się jednym z najpopularniejszych zjawisk i trendów współczesnej sztuki gruzińskiej. Pierwszym znaczącym dokumentem podejmującym próbę całościowego ujęcia gruzińskiego wideo-artu był wydany w 2004 roku przez Fundację
New Art Union wideo-katalog MOVING REALITY. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane najważniejsze filmy z tego katalogu oraz najnowsze projekty artystów gruzińskich.
Zobaczymy min. filmy Ushangi Khumarasvili, Temo Javakhishvili, Koka Ramishvili czy Niko Lomashvili.

Ushangi Khumarasvili
“My Ancestor”, 1975

Temo Javakhishvili
“A Way”, 1994

Iliko Zautashvili
“Time Disappears in Time”, 2002

Konstantin Sulaberidze
“Playing War”, 2003

Koka Ramishvili
“Drawing Lesson”, 2003

Niko Lomashvili
“Defundamentalisation”, 2003

Niko Tsetskladze
“Stories of Momentary Love”, 2004

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: