Muzeum Sztuki :: VIRUS VIDEO – Spotkanie z Alicją Żebrowską

Spotkanie z Alicją Żebrowską

20.06.08 g. 19.00
Alicja Żebrowska znana jest z obrazów bardzo mocnych, które przedstawiają to co wykluczone, a co pojawia się w ekranach fantazji. Jej twórczość burzy nawyki odbioru obrazu filmowego. Zwieńczeniem idei sprzeciwu staje się mniej znany kontekst jej prac. Kontekst liryczny, w którym wideo staje się pamiętnikiem osoby, której nie wystarcza już stosowanie wytartych chwytów wobec odbiorcy. Sprzeciwem wobec żądzy atrakcji staje się emisja własnej indywidualnej twórczości.Virus video to cykl spotkań z twórcami i teoretykami sztuki wideo, połączony z prezentacjami prac wykonanych tą techniką, przygotowany przez Michała Brzezińskiego i realizowany we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi. Celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące genezy i perspektyw rozwoju tej dziedziny sztuki.Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: