Muzeum Sztuki :: virus-video – asia europa mediations

07.11.2007, godz. 18.00
Zapraszamy na cykl spotkań z twórcami i teoretykami sztuki wideo, połączony z prezentacjami prac wykonanych tą techniką. Celem projektu jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące genezy i perspektyw rozwoju tej dziedziny sztuki. Postawimy pytanie o to, czy “awangardowość” determinuje i zmusza twórców, krytyków i teoretyków do poszukiwania wciąż nowych definicji przedmiotu, w którym poruszają się artyści medialni. Zapytamy także o to, czy tzw. film eksperymentalny jest jeszcze możliwy, czy sztuka wideo w epoce interaktywności, jako forma wypowiedzi i kontestacji, jest już zamkniętym rozdziałem. Prezentowane w czasie cyklu postawy twórcze nawiążą zarówno do performance, instalacji, jak i do form projekcji ekranowych tworzonych głównie z myślą o kinie, telewizji, czy Internecie jako idealnym miejscu do zrealizowania się natury danego obrazu.W listopadzie zapraszamy na pokaz prac wyróżnionych w konkursie Asia Europa Mediations Videoscreenings oraz spotkanie z Hanną Kuśmierek i Romanem Bromboszczem, kuratorami konkursu, prowadzącymi Galerię Projekt O.R.. Prace zgłoszone na konkurs wpisują się w dialog z ideą festiwalu AEM Videoscreenins. Organizatorzy zastanawiali się, czym mogą być mediacje azjatycko-europejskie, czym jest Azja i Europa w dobie globalizacji, co różni ludzi o odmiennym pochodzeniu geograficznym w erze McDonalda, MTV, sieci supermarketów i seriali telewizyjnych.

Zgłoszone prace są realizacjami z ostatnich kilku lat, dzięki czemu zwracają uwagę na charakterystyczne nurty i sposoby myślenia definiujące współczesność.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: