KRYZY$

fotki2Sztuka współczesna jest swego rodzaju grą ze społecznym libido i próbą docierania do takich tematów, które stworzą uniwersalną wartość emocji, które mogą pobudzić uśpione społeczne fantazje i frustracje, które mogą wyzwolić energię pożądania i doprowadzić nas na granice gwałtu, ale które następnie mogą zostać wysublimowane, zaanektowane przez świat sztuki i przedstawione właśnie jako artystyczna gra. Na pojęcie kryzysu powinniśmy umieć więc spojrzeć metaforycznie. Kryzys to ostra zmiana pojawiająca się na wszelkich płaszczyznach ludzkiej egzystencji. Zmiana oznaczająca przewartościowanie. Kryzys pojawia się na wszelkich polach egzystencji ludzkiej, od sztuki, poprzez gospodarkę, religię, filozofię, szkolnictwo, stan zdrowia społeczeństw, rolnictwo, łowiectwo itp. Zmiana ta opiera się na deficycie, a deficyt jest podstawową cechą dla dobrze prosperującego rynku. Przekształca się on szybko w podaż a więc w pracę i produkt. Deficyt a więc wzrastające libido wytwarza energię kreacji, lub destrukcji. Kryzys we wszelkich dziedzinach życia stymuluje więc rynek, gdyż między podażą a popytem pośredniczy wartość uniwersalna – pieniądz. Kryzys gospodarczy dotyczy więc raczej spadku wartości pieniądza, który to spadek naturalnie powinien powodować inflację. Wartość pieniądza to wartość uniwersalna więc kryzys wartości pieniądza jest kryzysem dla całości rynku, chociaż nie dla wszelkich sfer życia. Wartość wymienialna może być więc teoretycznie zamieniona na inną, która nie jest zdewaluowana. Jednak taka wartość nie jest możliwa do stworzenia, bo rynek akceptuje jedynie jedną wartość i jest to wartość pieniądza, więc znalezienie dziedziny która napędza społeczne libido i jest wymienialna na pieniądze jest kluczem dla uzdrowienia całego systemu. W tym sensie możemy traktować wartość pieniądza w sposób metaforyczny jako libido społeczne. Kryzys jest więc wywołany przez spadek libido rozumiany jako wzrastająca ilość pieniędzy bez wartości i w społeczeństwie zazwyczaj nie dąży się do stymulowania libido poprzez stymulowanie potrzeb, popytu, fantazji i wrażliwości na piękno, co byłoby naturalne ale czasochłonne, ale do podniesienia libido poprzez zmniejszenie ilości pieniądza. Zapobiega to inflacji a także zmniejszaniu społecznego libido które powoduje spadek popytu, frustrację społeczną, dalszą inflację intelektu i piękna. Zamiast tego zmniejszona ilość pieniędzy i podniesione libido powodują wzrost kreatywności i nastroje rewolucyjne, które są sztuce potrzebne w sposób organiczny. Czyż więc receptą na okiełznanie kryzysu, stymulowaniem globalnego kapitalizmu i szczepionką na prawdziwą rewolucję nie jest rewolucyjna sztuka?

Artyści:

Zambari
Rogulus
Michal Brzezinski
Kuba Bielawski
Alicja Zebrowska
Artur Tajber
Kamil Smuga
Wiktor Skok
Efka (Grzenda)
Pawel Hajncel

opis prac

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: