Piąty Festiwal IN OUT 2011

W związku z dużym zainteresowaniem festiwalem i dużą liczbą prac zgłoszonych w ostatnich dniach CSW Łaźnia ogłasza przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń na festiwal IN OUT 2011 do 15.08.2010 

Kolejna edycja festiwalu IN OUT wprowadzi kilka zmian w związku z procesem prezentacji i przyznawania nagród.Dla tego zachęcamy do uważnej lektury regulaminu i karty zgłoszeniowej.

Przede wszystkim podczas samego festiwalu filmy prezentowane będą w dwóch sekcjach. Pierwsza sekcja będzie dotyczyła tego co stanowiło dotychczas jedyny nurt festiwalu, czyli filmy eksplorujące estetykę medium i nawiązuje do idei video i filmu jako “fotografii rozszerzonej” o płaszczyznę czasu. Drugi nurt będzie związany z “wizualnymi narracjami”, co nie oznacza bynajmniej pojawienia się akcji i filmów fabularnych. Ta nowa część festiwalu stawia sobie za cel ukazywanie prac artystów budujących szersze i bardziej złożone formy wypowiedzi artystycznej opartej o ideę video-tożsamości. Filmy takie będą więc mocnymi wypowiedziami na podstawowe dla kultury pytania “kim jestem, skąd przychodzę, gdzie jestem i dokąd zmierzam”.

Jednocześnie liczymy na to, iż wypowiedzi te będą formułowane dosadnym językiem obrazów, a nie abstrakcyjnymi pojęciami werbalnymi. Mamy nadzieję, że artyści biorący udział w festiwalu zdecydują się na pokazanie prac łączących środowiska mediów współczesnych, ze środowiskiem własnego otoczenia domowego a także ze środowiskiem wewnętrznych indywidualnych przeżyć ukazanych za pomocą form nawiązujących do filmu strukturalnego. Jeśli film jest wewnętrznym ekranem fantazji, to obrazy produkowane przez celowo i twórczo uszkodzony nośnik staną się obrazami czystej struktury filmu, a poprzez to metaforą czystej struktury percepcji, które wprowadzą swoją jakość poprzez sąsiadowanie ze światem rozmaitych doświadczeń medialnych.

Kurator Festiwalu: Michał Brzeziński

english version    ||   karta zgłoszeniowa i regulamin PL

Organizator – Centrum Sztuki Współczesnej ?Łaźnia? w Gdańsku ( 80-767 Gdańsk, ul. Jaskółcza 1) ogłasza konkurs otwarty na najlepsze filmy wideo – w ramach V Festiwalu IN OUT 2011, w kategoriach:

1) Wizualne narracje:
Prace, które stanowią opowieść, traktat, poemat opowiedziany językiem wizualnym, w którym warstwa zdarzeń została zastąpiona elementami plastycznymi wynikającymi z materii zastosowanej techniki filmowej.

2) Fotografia rozszerzona:
Pozbawione narracji prace skoncentrowane na zjawiskach optycznych i plastycznych lub dokumentacyjne rejestracje zdarzeń, odnoszących się do zdarzeń zakorzenionych w sztukach plastycznych ? performance.

Nagrody w konkursie wynoszą:
a) wizualne narracje: 2.000,00 zł
b) fotografia rozszerzona: 2.000,00 zł

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: