Festiwal IN-OUT 2010

Festiwal IN-OUT odbędzie się w CSW Łaźnia już po raz czwarty. Podobnie jak w ubiegłym roku, ma on charakter otwarty. Festiwal ma wyłonić najciekawsze prace wideo, które będą poszukiwały nowych rozwiązań formalnych i estetycznych.

Wideo jest dziś powszechnie używane jako metoda zapisu rozmaitych wydarzeń, a dzięki internetowi może być postrzegane jako powszechna płaszczyzna dyskusji, miedzy innymi dyskusji o sztuce. To codzienne, banalne i proste używanie tego narzędzia w różnych funkcjonalnych kontekstach sprawia, że język wideo wydaje się dziś oczywisty.

Festiwal ma na celu poszukiwanie takich prac, które poprzez znajomość rozmaitych kontekstów sztuki wideo, będą starały się wnosić nowe jakości do jej funkcjonalnej i oswojonej postaci. Prace lansowane przez festiwal cechuje brak fabuły. Główny nacisk położony jest na eksponowaniu właściwości estetycznych wynikających z uwarunkowań technologicznych samego obrazu. Także wszystko to co jest błędem w filmie, jest poddawane pod refleksję w wideo według zasady BAD FILM = GOOD ART. Rolą festiwalu jest poszukiwanie współczesnego sposobu opisu świata: poprzez obraz wideo ? a nie poprzez ukrytą w nim warstwę literacką.

W tym roku konkursowi towarzyszyły będą pokazy:

  • D.A.R.E – kurator: Alberto Guerreiro

oraz premiera nowej pracy wideo:

  • FILM – Michała Brzezińskiego

Zwycięzcy otrzymają nagrody:

I nagroda 2000 zł,

II nagroda 1000 zł

oraz dwa wyróżnienia po 500 zł.

CSW Łaźnia, IV IN Out Festiwal 2010, Polska ? Gdańsk / 21-22 Października 2010

Projekt D.A.R.E.

Danger/Art/Rage/Erotic
Video Art International

Kurator: Alberto Guerreiro

Artyści:

Vienne Chan

William Esdale

Danny Germansen

Michael Douglas Hawk

Luca Curci oraz Fabiana Roscioli

Niclas Hallberg

Aditi Kulkarni

Anders Weberg

Stina Pehrsdotter

Paul Rascheja

Michał Brzeziński

Alberto Guerreiro

Powołując się na słynną analizę Kanta, można by rzec, że estetyczność jest doświadczana wtedy, gdy nasze procesy percepcji/interpretacji posługując się istniejącymi już wcześniej pojęciami nie potrafią rozkodować dostarczanego przez zmysły materiału wykazującego sensowny stopień spójności.

To mogłoby oznaczać, że wartościowa sztuka dostarcza odbiorcom zmysłowo wieloznaczne i nieokreślone treści, omijając nieskomplikowane ekspresje i jednoznaczne idee. Prawie wszystkie artystyczne gatunki rzeczywiście egzystują w ten sposób. Z drugiej strony, piękno jest tworem kulturowym, który wyraża panujące wartości. W nowym tysiącleciu jest ono jednak ekstremalnie skomercjalizowane i zmanipulowane dla celów politycznych i medialnych.

Tym samym temat ?estetyczności na granicy wideo-art? może być odbierany, jako twór artystyczny, ukazujący pragnienie zmian w społeczeństwie. Podobnie, radykalne piękno może zmieniać panujące wartości poprzez akcje i twórczość, które jedynie mogą być osiągnięte poprzez doświadczenie nowych praktyk i ekspresję nowych ideałów.

Dzięki radykalnemu pięknu staramy się przekroczyć tradycyjną krytykę społecznej konstrukcji piękna, w większości dotyczącej reprezentacji człowieka w mediach. Radykalne piękno okazuje się być tematem, a także sposobem obrazującym podejścia komunikacyjne i dlatego też jest wymagane skoncentrowanie pojęcia na konkretnych zagadnieniach urzeczywistnionych dzięki wideo. W taki oto sposób Projekt D.A.R.E. stara się promować ideały ?estetycznej granicy w sztuce wideo? w kontekście pluralizmu oraz tym samym wizualnie wyraża podstawę konfrontacji pomiędzy rzeczywistością i społeczeństwem na poziomie artystycznym. Projekt ten będzie funkcjonował w celu przedstawienia rozmaitych poglądów poprzez sztukę wideo i wyrażony twórczo i krytycznie film. Jego zamierzeniem jest promowanie wykorzystania obrazu ruchomego poprzez angażowanie szerokiej publiczności w otwartą debatę na temat nowych wyzwań, które stoją przed nami.

Podczas pierwszego roku Projekt D.A.R.E mam zamiar skupić się na pracach wideo i artystach, którzy już pracowali nad danym tematem. Międzynarodowe debiuty mają odbyć się w 2010 w oparciu o selektywną i restrykcyjną politykę zaproszeń w celu ukończenia pierwszego roku programu.

Alberto Guerreiro


Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

1 Response

  1. Dyplomy says:

    Powodzenia w nowym zbliżającym się roku 2012

%d bloggers like this: