25.06.2010 – Sztuka i technologia

BRZEZINSKIwww

Związek sztuki i technologii jest czymś naturalnym. Technologia topienia i odlewania złota, obróbki kamieni, wytwarzania farb, czy tkania są podstawowe dla tradycyjnej wizji sztuki. Sam proces twórczy kojarzył się jednak zawsze ze związkiem człowieka i sił wyższych. Przynajmniej od czasu pojawienia się fotografii możemy uznać, że technologia poszerzała swoje znaczenie a traciła je metafizyka kontaktu człowieka z siłami “wyższymi”. Dziś sztuka i technologia ustanowiły inną relację,    w której człowiek jest inicjatorem działań, a same działania wykonywane są przez mechanizmy są rozwinięciem jego twórczej idei. Dzięki sztuce, w samej technologii “techne” i “logos” ustanowiły inną relację – artystyczną. Sztuka jako opozycja dla technologii – jest czymś jednostkowym, a technologia opiera się na powtarzalności, recepcie i celu. Sztuka stała się więc eksperymentem, a nie jak dawniej odtworzeniem pre-egzystującej idei.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: