Sztuka Afektywna

Sztuka stopiła się z rzeczywistością i nie jest niczym poza obszarem autonomii kultury wyznaczonym przez ludzi którzy uważają się za twórców sztuki – artystów i by być ocenianymi w kontekście historii sztuki a nie w innym. Artysta i sztuka poza ładną nazwą posiada jedynie negatywne konotacje społeczne i jedynie kontekst nauki daje sztuce podstawę do funkcjonowania w społeczeństwie. Sztuka krytyczna jest więc obszarem badań i poligonem na którym możliwe jest rozważanie utopii społecznych wynikających z badań naukowych. Estetycznie rolę artysty twórcy przejęły maszyny a twórca stał się tym kto jest podłączony pod technologię. Wytwarzamy niezliczoną ilość artefaktów które mogą być uznane za sztukę przez każdego członka społeczeństwa. Społeczeństwo niepodłączone nie istnieje ale tworzy własny mit i artefakty innego typu. Świadomie manipuluje przeszłością narzucając sobie płaszcze z garderoby teatru kultury i te postawy łatwiej uznać przeciętnemu odbiorcy za sztukę bo wiążą się ze starą wizją świata. Posiadają też aurę i wydają się unikalne jednak to kicz oderwany od społecznych realiów, merkantylne triki dające pozorną ucieczkę ale są skazane na zapomnienie mimo wielu spekulacji rynkowych. Są jednak takimi samymi artefaktami jak te, które powstają mimowolnie w ciągu życia w każdej jego formie. Zdjęcia i profile w mikroblogach. Wypowiedzi i prywatna korespondencja. Pliki robocze. Nieświadomie wykonywane czynności do kamer przemysłowych. Monitoring miejski bada nas jak mikroorganizmy obserwowane pod mikroskopem. Dostajemy impulsy i reagujemy. Performujemy reagując na system który nasze reakcje ma wpisane i przewidziane przez programistów. Jesteśmy przewidywali jak rzut kostką do gry. Mamy tylko możliwość zaskoczenia kombinacją wariantów. Jesteśmy badani w każdym obszarze i trafiamy do baz danych relacyjnych łączących nasze zachowania na poziomie poszczególnych komórek z reakcją całego organizmu, mechanizmy percepcji i właściwości otoczenia. Powstają afektywne matryce reakcji zindywidualizowanych. Żyjemy w internecie wszystkiego. Wszystko komunikuje się ale dzieje się to poza naszą świadomością. Jesteśmy chronieni i osłaniani technologią krążącą w naszych żyłach i żołądkach. Żyjemy dzięki niej. Ona jest w pokojach garażach I kuchniach. Cokolwiek zrobimy jest odnotowane przez system korzystający z dowolnych źródeł informacji mimo tego, że teoretycznie są one odrębne i dla nas niedostępne. Do poszerzonych narzędzi komunikacyjnych zdolnych do integracji impulsów w naszym ciele potrzebujemy poszerzonych umiejętnoci wykorzystywania naszego układu nerwowego.

 

BIRKENAU @ Michal Brzezinski: LIVING DEAD - Galeria EL

BIRKENAU @ Michal Brzezinski: LIVING DEAD – Galeria EL

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: