Zwrot Afektywny

Nowy trend intelektualny w humnistyce czy coś więcej? Nie istnieje jeden cel humanistyki jako zespołu nauk. Jednak jednym z najważniejszych priorytetów było od zawsze poszukiwanie tzw. prawdy o człowieku. Postmodernizm jako projekt intelektualny zakładał przejście od prawdy do subiektywnych prawd. Teresa Brennan natomiast opisując transmisję afektów jako fizjologicznych idei pisze, że nasze działania nie są wyłącznie naszymi i że nie ma różnicy między jednostką a otoczeniem, czym przekracza subiektywizm i uchazuje mechanicyzm naszej psychologii. Uczucia są więc społecznie zakłóconymi efektami biologicznego działania afektów. Posthumanizm, jak i transhumanizm który obficie korzysta z Deleuzjańskiego człowieka-maszyny-zwierzęcia redefiniując sytuację człowieka w świecie powinien więc zakładać posthumanistykę, czy transhumanistykę. Na polu psychologii ważnym momentem było przejście od analitycznej tendencji poszukiwania jednego źródła i jednej natury ludzkiej (Freud, Jung, Lacan) do psychologii behawioralnej która zrezygnowała z poszukiwania prawdy metafizycznej na rzecz mechaniki – obserwacji zachowań, a z niego czerpie kognitywizm redukując procesy poznawcze do reakcji poszczególnych części ciała “na wejściu i wyjściu”. Zachowania rozmaitych form życia tworzyły więc rozmaite półprawdy konstruowane do postaci ideologii przez ich biologię, a metoda statystyczna miała ukazywać nie tyle ich zasadność, co częstotliwość i intensywność ich oddziaływania. Zwrot afektywny to tendencja wywodząca się z behawioralnej metodologii która traktuje człowieka jak maszynę, której to maszyny działań nie możemy tymczasowo dokładnie analizować, posiadamy wiele ślepych pól działania, ale także możemy go rozumieć jak zwierzę którego procesy biologiczne możemy przecież poznać na innej zasadzie i w odniesieniu do świata fauny i całej biocenozy. Daje to wgląd w mechanizmy zachodzące między rodzajem bodźców a ich efektami i wchodząc w tę przestrzeń afekt jako kluczowe pojęcie dla całej filozofii zapełnia kartezjańską lukę między ciałem a umysłem za pomocą biologicznego impulsu który działa mechanicznie. Brian Massumi pisze, że afekt jest uczuciem występującym w stanie surowym w naszych trzewiach.

W kontekście behawioralnej obserwacji i afektu jako mechanizmu przepływu deleuzjańskiej intensywności znikają rozróżnienia form życia, gdyż rozmaite formy cechują się określonymi reakcjami na określone bodźce. Afekt to przejaw internalizacji organizmu z intensywnością. W podobny sposób reaguje roślina, mikroorganizm, zwierzę i człowiek. Kluczowym zagadnieniem staje się więc percepcja jako mechanizm przetwarzania danych poprzez generowanie afektów przez poszczególne komórki ciała wchodzące w całą strukturę ciała. Percepcja posiada tu zakorzenienie somatyczne a na jego bazie pojawia się zakorzenienie semantyczne. Nie da się więc badać tych zagadnień bez wykorzystania narzędzi należących do medycyny, czy informatyki. Lingwistyczne badania nad afektem są kluczowe bo mogą pokazać mapę afektów strukturowanych przez język. Powstaje więc Somatyczna semantyka jako zjawisko przekraczające epistemologie i wchodzące w samą ontologię! Ingeruje ona ontologicznie w relację między rzeczą a językiem ukonkretniając procesy poznania do postaci mechanicznej.

Każda komórka ciała generuje rozmaite kanały komunikacji w obrębie ciała, a ludzka świadomość zorganizowana przez kulturę stanowi tu drugi biegun poszukiwań, zaś przełożenie między bodźcem, a jego interpretacją jest czymś osobniczym i nie może być analizowane tak samo. Jednak redukując te procesy w modelu kognitywnym do impulsów na wejściu i wyjściu, oraz monitorując procesy zachodzące w ciele podczas reakcji na bodziec zyskujemy olbrzymią ilość danych do których połączenia służyć powinna metoda logiki rozmytej i systemy Big Data. Afekt jest somatyczno-semantycznym impulsem który przebiega po strukturze którą bada neurologia.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: