Podróże do krainy obrazów, albo WIDEOTOŻSAMOŚCI Michała Brzezińskiego

Konrad Chmielecki, Podróże do krainy obrazów albo “wideo-tożsamości” Michała Brzezińskiego w: Opcje 2 (75) 2009

Michał Brzeziński (ur. 1975) jest artystą, któremu wykształcenie kulturoznawcze każe widzieć w sztuce wideo rodzaj teoretycznego dyskursu. Być może z tego właśnie powodu jego wideo, wzorem prac Mirosława Rogali, albo filmów Wima Wendersa, mogą być pojmowane jako rodzaj teoretyzowania na temat roli mediów w kulturze współczesnej.

Michał Brzeziński, Serce Kronosa, Pal, DivX, 2001 – SZTUKA WIDEO

Michał Brzeziński, Serce Kronosa, Pal, DivX, 2001 – SZTUKA WIDEO

Estetyka, którą konsekwentnie buduje w swych kolejnych pracach artysta, odwołuje się do trzech podstawowych formacji ruchomych obrazów. Mowa o direct cinemafound footageclosed?eye vision, które odwołują się do stylów prowadzenia kamery albo tworzenia filmowego mise?en?sc?ne.Direct cinema był kierunkiem kina dokumentalnego, wyznającym wiarę w ?materialną rzeczywistość?, found footage z kolei ? to realizacje obywające się bez potrzeby kamery, ich przedmiotem jest audiowizualny ?materiał znaleziony?, pochodzącym od innych twórców, natomiast closed?eye vision to koncepcja Stana Brakhage?a, traktująca przekaz audiowizualny jako rodzaj ?wewnętrznego widzenia?, odbywającego się przy zamkniętych oczach.

Prace Brzezińskiego [AV60?] są ?podróżą? poprzez te trzy wymiary ruchomych obrazów, ?podróżą?, która konsekwentnie prowadzi widza od abstrakcyjnych ?wizji wewnętrznych? poprzez obrazy ?egzystujące? w rozmaitych mediach audiowizualnych, aż po rzeczywistość rejestrowaną kamerą cyfrową. Ta droga narzuca też tendencję, która rządzi zasadami formalnymi prac Brzezińskiego ? są one bowiem zdążaniem od ?świata wewnętrznego? do ?świata zewnętrznego?, od ?źródła? ku ?nieskończoności?.

W ten sposób zarysowują się też przesłanki, które pozwoliły artyście określić swoje prace jako ?

Michał Brzeziński, Nauki, Pal, DivX, 2002 – SZTUKA WIDEO

Michał Brzeziński, Nauki, Pal, DivX, 2002 – SZTUKA WIDEO

Michał Brzeiński, INFLUENCE, Pal DV, 2007

Michał Brzeiński, INFLUENCE, Pal DV, 2007

wideo?tożsamości?. Tego rodzaju konstatacja teoretyczna, stara się zrealizować jako artystyczna forma rozważań na temat ?tożsamości? rozumianej jako zespołu informacji przetwarzanych przez umysł samego artysty ? obserwatora rzeczywistości, ale także, w konsekwencji aktu odbioru, również przez widza. ?Wideo?tożsamości? są niejako autonarracją, jaką próbuje stworzyć Brzeziński za pomocą swych prac wideo; narracją o samym sobie ? artyście obserwującym świat przez oko kamery cyfrowej, ale również uwikłanym w szczególny rodzaj odbioru rzeczywistości poprzez media audiowizualne, aż po całą gamę ?wewnętrznych? wizji artysty, które owe wrażenia powodują. Przedstawioną linię rozwoju formalnego prac Brzezińskiego można podsumować stwierdzeniem, że traktują one o kondycji konsumenta i odbiorcy współczesnej kultury postmodernistycznej, który poszukuje informacji, znaczenia albo przyjemności, uzyskiwanych dzięki narzędziom i technologiom wizualnym, czyli mediom wizualnym i audiowizualnym: od fotografii, poprzez film, wideo i telewizję, aż po Internet. W tej obszernej przestrzeni mieści się tematyka prac Brzezińskiego, która traktują o problemach człowieka uwikłanego w odbiór rzeczywiści zapośredniczony przez media.

Konrad Chmielecki

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: