OH MY ART! – Bio Culture Art- Michał Brzeziński

TEKST ARCHIWALNY POCHODZĄCY Z NIEISTNIEJĄCEGO JUŻ BLOGA O SZTUCE:

http://oma-blog.pl/bio-culture-art-michal-brzezinski/

To, że polityka coraz mocniej wpływa na nasze życie jest dla nas oczywiste. Żyjemy w czasach gdy ustroje, partie, decyzje rządzących są tematem numer jeden. Co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że osoby na stanowiskach mają faktyczny wpływ na nasz los.Oddziaływanie władz na nasze życie jest nie tylko wypadkową działań polityków, ale także celem samym w sobie. Żeby efektywnie sterować, wpływać, rządzić najlepiej działać u podstaw. O takiej manipulacji mówią prace o rysie krytycznym, korzystające z podwójnej natury mediów taktycznych, poruszające problem złudnego poszerzania wolności poprzez rozwój technologii, nauki, medycyny. Możliwość modyfikacji wiąże się wszak z ryzykiem bycia modyfikowanym w sposób nieświadomy, odgórny, narzucony. Owa wciąż rosnąca sprawczość człowieka przejawia się także na polu jego samozwańczego rządzenia światem. Tyrania antropocentryzmu jest wciąż dominującym sposobem funkcjonowania homo sapiens. Świat ma być taki jakim chcemy by był, podporządkować musi się zarówno natura ożywiona i nieożywiona. W ferworze udoskonalania, zachłyśnięciu się swoją sprawczością po raz kolejny brak nam refleksji. Człowiek myślący nie jest niestety człowiekiem wyciągającym wnioski. Wnioski, do rozważenia których starają się nas nakłonić artyści tacy jak Michał Brzeziński. Nadszedł czas by pomyśleć o konsekwencjach jakie ze sobą niesie skrajny antropocentryzm.

Kwestia władzy nad naturą została już poruszona przez Michela Foucaulta. Według francuskiego filozofa obecnie żyjemy w epoce biowładzy. Powstała ona na przełomie XVIII i XIX wieku i od tego czasu silnie wrosła w społeczeństwo. Jak wskazuje sama nazwa jest to władza nad biologią, a dokładnie wszelkimi żywymi stworzeniami i polega na trosce o dobrostan i liczebność populacji. Świadomym wykorzystaniem biowładzy w praktyce jest biopolityka i poddanie biologicznych aspektów egzystencji prawnej regulacji. Przykładem tego może być zakaz eutanazji, aborcji, małżeństw homoseksualnych i poligamii, sterylizacji ludzi. Biowładza jest anonimowa, wszechpotężna, totalna, i aby to ukryć przywdziewa maskę naukowości. Zaczyna sterować czystym życiem, biologis i chce wpływać na nas całościowo. Nowe technologie są używane do ujarzmienia natury, do sterowania nią i uporządkowania według naszych wzorów. Michał Brzeziński w swojej twórczości korzysta z osiągnięć techniki i nauki, aby uświadomić nam ową biowładzę oraz zwrócić naszą uwagę na koegzystencję różnych gatunków, o których często nie mamy pojęcia lub po prostu ich nie zauważamy.

 

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: