DIALOG NAUKI ZE SZTUKĄ, CZYLI O BIOARCIE SŁÓW KILKA – Dorota Bastek,

Dorota Bastek,

DIALOG NAUKI ZE SZTUKĄ, CZYLI O BIOARCIE SŁÓW KILKA

Bioart to nurt sztuki współczesnej skoncentrowany na wykorzystywaniu zdobyczy współczesnej biotechnologii, biologii, inżynierii genetycznej i technologii. Bioartu nie można dokładne zdefiniować i dookreślić, wydaje się, iż jest on rezultatem posthumanizmu i transhumanzimu, przejawem zmiany, jaka zachodzi w kulturze współczesnej. Wspólną cechą wszystkich realizacji artystycznych w ramach tego nurtu jest posługiwanie się rozmaitymi formami życia.Za ojca bioartu uważa się Eduardo Kaca, artystę brazylijskiego pochodzenia. Kierunek ten został przez niego oficjalnie zainicjowany w 1999 roku podczas sympozjum „Life Science” na festiwalu Ars Electronica w austriackim Linzu. Za pierwszy projekt można uznać realizację  zatytułowaną „Time Capsule” z 1997 roku. Podczas happeningu urządzonego w São Paulo artysta wszczepił sobie pod skórę chip, działający na zasadzie podobnej do chipów zwierzęcych, które pozwalają na identyfikację zwierząt w razie zaginięcia. Digitalizując dane dotyczące własnej osoby, a także umożliwiając zdalne połącznie z siecią Internet poprzez chip, twórca stawia pytanie o granice jednostki. Zastanawiający jest fakt, iż każdą osobę można opisać za pomocą zakodowanych informacji (biometria). W pewnym sensie mamy w takim przypadku do czynienia z digitalizacją człowieka, a to sprawia, iż otwarte jest pytanie o granice człowieczeństwa, o mechanizmy związane z budowaniem i przekształcaniem tożsamości.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

1 Response

%d bloggers like this: