Wideo – Światło – Czułość

Wideo – Światło – Czułość to Foto-Wideo-Performance podczas którego na materiale światłoczułym strumień wideo będzie odciskał niepowtarzalne obrazy. Zostaną one następnie utrwalone i rozwieszone w galerii ale podczas trwania wystawy stopniowo będą zanikać. Istnieje możliwość sprzedaży obrazów przed ich całkowitym zniknięciem. Należy je wtedy nakryć czarną folią ogrodniczą na czas wystawy.

Światło jest esencją życia, mitycznym początkiem i arche. Energia emitowana przez światło jest niezrozumiałym fenomenem i przejawia zachowania typowe dla fali, ale także typowe dla cząsteczek. Światło jest pośrednim ogniwem między energią i materią przez co dla kultury pojawia się w miejscu jednoczącym byt i działanie. Światło dla sztuk plastycznych jest tożsame z absolutem. Świetliste materie, lub materie pochłaniające światło, jak i materie czułe na światło, zmieniające je, rozszczepiające, czy strukturujące są naturalnymi materialnymi środkami sztuki. Świetliste znaczy piękne, żywe i dobre, a ciemne znaczy obskurne. Ciemny pokój w którym odbywa się performance (camera obscura) stanowi formę kontroli światła poprzez ścianę, kotarę, zasłonę, migawkę itp. Światło emitowane przez projektor multimedialny powstaje w wyniku przekształcania informacji i prądu elektrycznego. U podłoża zdarzenia leżą więc dwie materie – cyfra (pik z danymi komputerowymi zawierający dane które stanowią zapis wszelkich zmian jakim podlega światło) i prąd (fala energii przekształcana w światło przez materię projektora). Przedstawienie opiera się więc na świetle które potrafi stworzyć magiczną barierę sceny w dowolnym miejscu. Skupiać na sobie światło to marzenie, emitować światło to stać się jednością z absolutem. W ten sposób chciałbym ukazać proces powstawania prac artystycznych jako proces mistycznej przemiany materii, alchemiczny ciąg oddziaływań światła na materię światłoczułą tworzący piękne obrazy. Zamknę ulotne światło wideo w materii trwałej, chcę połączyć gest wideo i gest fotograficzny w performance którego artefakty poddane zostaną działaniu praw rynkowych. Klisza pod wpływem światła będzie zanikać, a więc nabywca kupi określoną ilość odsłon swiatłoczułej materii. Obraz powstający w ten sposób nieuchronnie dążył będzie do osiągnięcia stanu absolutnego – zaniku, roztopienia się w jednolitej barwie materii. Jest to więc eschatologiczny performance – poemat na temat poświęcenia i pasji obecnej w życiu wszystkich wielkich artystów, ofiar własnej sztuki, hołd dla wszystkich świętych męczenników, bezkompromisowo oddających się swemu przeznaczeniu.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: