ZOECRACY – Transspecies Elections

With each day we are closer to the date of premiere. For now we have a small introduction. First elections when the people will give the voice for their plants! Chceck it!

TAROT – PERSONALISED GENERATIVE GNOSIS

TAROT – PERSONALISED GENERATIVE GNOSIS

EN

I am trying to create a device that will let the plants to vote in the next elections.

Zoecracy is a model of social system in which we will give the voice to all life forms and we will let them vote with usage of science research based methodology of interpretation of the affects bodily reflecting the ratio of the subjects and issues rather than voting for representing complex biological tissue individuals of one species.

The work is manifest for the problems that are developed through the stages of implementation at the level of transspecies communication art as a vital element in the development of human identity that can no longer deny membership to biocenosis. Memberships can not be understood and defined once and for all. Talk about it can not be done without subjective treatment affects other life forms. Life itself should be expressed, and we should strive for a neutral methodology for the interpretation of results. This is possible only now that science has adequate and cheap tools, measurement analysis and interpretation of data.

With a combination of subjectivity animals and plants are entering a new phase of information technology in the media not only mediate between people but allow a man to reach out to all energy. Plant animal but you may also other undiscovered forms of life which we call the spiritual world.

PL

Zoekracja to model ustroju w którym głos mają wszelkie formy życia a metodologia głosowania opiera się na cielesnych afektach odzwierciedlających biologiczny stosunek organizmów do przedmiotów i problemów a nie na głosowaniu na reprezentujące społeczeństwo tkanki biologiczne o własnych interesach i randze społecznej “osoby” jedynego gatunku uprawnionego do głosowania.

Pierwszą fazą projektu ma być udział flory, a więc roślin i mikroorganizmów w procesach demokratycznych.

Praca ma ukazywać problemy które rozwijane są przez kolejne etapy realizowania komunikacji transgatunkowej na płaszczyźnie sztuki jako niezbędnego elementu rozwoju ludzkiej tożsamości która nie może dłużej negować przynależności do biocenizy. Przynależność ta nie może być zrozumiana i zdefiniowana raz na zawsze. Dyskusja o niej nie może się odbywać bez podmiotowego traktowania bioaemiotyczych afektów innych form życia. Życie samo powinno się wyrażać i powinniśmy dążyć do neutralnej metodologii interpretacji rezultatów – efektów pomiaru afektów. Jest to możliwe dopiero teraz kiedy nauka dysponuje odpowiednimi i tanimi narzędziami pomiaru analizy i interpretacji danych.

Dysponując połączeniem podmiotowości zwierząt i roślin wkraczamy w nowy etap informatyki w którym media nie pośredniczą już tylko między ludźmi ale pozwalają człowiekowi docierać do wszelkiej energii. Roślin zwierząt ale być może także innych nieodkrytych form życia które dziś nazywamy światem duchowym.

bibliografia:

Günther Witzany: The Biosemiotics of Plant Communication [w:] The American Journal of Semiotics, str. 39 – 56 (2008)
Donald Favareau:, Essential Readings in Biosemiotics: Anthology and Commentary (2010)

Nick Srnicek , Alex Williams: Inventing the Future : Postcapitalism and a World Without Work.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

2 Responses

  1. Michał Brzeziński-thanks for sharing!!!Happy Wednesday!!! <3

  1. April 15, 2014

    […] based on technology. Dendrophilia then is something deeply transhuman and it is kind of key to transspecies society. Lets take a look on the […]

%d bloggers like this: