TLT (transspecies language translator) 1.0

https://github.com/bios-transspecies/Transspecies-Blogging

Praca TLT (transspecies language translator) jest kontynuacją projektów rozpoczętych w 2010 roku oddających autorstwo prac artystycznych roślinom/zwierzętom/materii. Idea budowania uniwersalnego języka opierającego się na fizjologii ciągnąca się od początku przemian awangardowych w sztuce znajduje swój kulminacyjny moment w momencie wprowadzenia podstawowej jednostki biosemiotycznej jaką moim zdaniem jest specyficznie rozumiany afekt na teren sztuki. Afekt rozumiem raczej tak jak Deleuze piszący o Afekcie jako aktywności fizjologicznej i tym co leży u podstaw emocjonalności, która dopiero w swej powierzchownej formie strukturowanej przez język – zwanej świadomością – przeradza się w myśl. Afekt jest raczej nagą percepcją, lub fundamentalną realcją ciała na poziomie komórkowym pozbawioną tego co rozumiemy jako emocje i całkowicie odrębną od interpretacji innych niż wtórnie wpisane w reakcje fizjologiczne przez kognitywne sprzężenie zwrotne.

Moim zdaniem afekt posiada swój fizyczny ślad elektromagnetyczny i opierając się na takiej tezie stworzyłem cykl prac interpretujących za pomocą bardzo prostego zaplecza technicznego afekty rozmaitych form życia i przekształcających je w sztukę. Poczynając od strowania filmem, tworzenia muzyki dotarłem do bodajże najistotniejszego terenu jakim jest język. Prace językowe stanowią dla mnie najważniejsze wyzwanie semantyczne. Przejście od semiotyki do semantyki powinno dokonać się na płaszczyźnie języka zanim powrócę w swoich działaniach do semantyki obrazu lub dźwięku, strukturowanych już w inny sposób.

Pierwsze prace cechowały się odchodzeniem od tego co nazwałem “Fake” inaugurując działąnia podczas wystawy w BWA w Nowym Sączu w 2011 roku. Odchodząc nie dysponowałem jednak pełnią narzędzi i musiałem pewne obszary wypełniać “placeholderami” opierającymi się na losowości. Momentem zwrotnym była prezentacja na WRO w 2015 roku mojego projektu BODY LANGUAGE. Na potrzeby tej pracy opracowałem metodologię budowania słownika afektów którą nazwałem ROSETA. Nawiązuje ona do słynnego kamienia który pomógł w rozpoznaniu języków antycznych.

Metodologia ROSETA polega na cyklu stymulacji żywej tkanki i zapisywaniu jej reakcji w pliku, który służy do odczytywania reakcji tkanki na inne bodźce i przyrównywania reakcji do słów. Słowa zwracane są w postaci tekstu którego pochodzenie jest całkowicie cielesne – fizjologiczne i afektywne. Oczywiście zbudowanie słownika łączy się z wieloma problemami technicznymi i w warunkach wystawowych ma raczej charakter demonstracyjny, przez co realizuje się powrót do Fake jako pierwotnej natury sztuki. W tworzeniu się słownika dużą rolę gra obezność osoby która ponieąd stanowi łącznik między świadomością rośliny i ludzkim językiem. Powinno się zadbać o wyseparowanie reakcji rośliny od pola elektromagnetycznego otoczenia. Wreszcie powinno się ograniczyć ilość bodźców podczas stymulacji do jednego który konkretnie będzie stanowił relacjreakcji rośliny i stymulacji bodźcem.

Obecnie zajmuję się tworzeniem znacznie bardziej wydajnego sinika aplikacji umożliwiającego szersze i masowe zastosowanie programu dla upowszechnienia świadomości ciała i budowania języka transgatunkowego. Także realizuję implementację technologii BIG DATA związanych ze sztuczną inteligencją i generowaniem wypowiedzi w celu uczynienia generowanych tekstów bardziej czytelnymi dla ludzi i dopasowania ich struktury gramatycznej do rozmaitych języków – nie tylko angieskiego.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: