Salami – FLESH OUT OF MY FLESH

T-issue:feed-the-world

– gablota, pożywka, podświetlane podłoże, salami
Wszelkie ciało i każda tkanka jest pełna wewnętrznego życia które ulegając anarchistycznej emancypacji zacznie się rozwijać podczas trwania wystawy. Salami które zostało wyprodukowane z namnozonej tkanki mojego uda zostanie powtórnie ożywione przez mikroorganizmy obecne w galerii dzięki zamknięciu ich w sprzyjających warunkach.

 

The project consists of breeding in the laboratory of my muscle tissue. My body is located outside of my body will be able to grow independently of the donor, and the aim of the project is to increase tissue who can freely be used for the production of salami. Of course this project is to be a voice in defense of life, but has put a number of questions concerning the future of food industry also like animal life outside the system of food production. Growing tissue, despite the lack of contact with donors are fulfilling the idea of immortality, in the context of consumption contain a religious element. But I do not want to sell my body like have did Orlan: in reliquaries. I wish that it was present in the kitchen, not in the altar, and every day that could keep the existence of me inside of the other life forms. Human, non-human, or post-human.

source of the inspiration: http://www.newsdesk.umd.edu/scitech/release.cfm?ArticleID=1098

Projekt polega na hodowli w warunkach laboratoryjnych mojej tkanki mieśniowej. Moje ciało umiejscowione poza moim ciałem będzie mogło wzrastać niezależnie od dawcy, a celem projektu jest doprowadzenie do wygerowania przyrostu tkanki która będzie mogła swobodnie byc użyta do produkcji salami. Oczywiście ten projekt ma byc głosem w obronie życia zwierząt, ale ma postawić szereg pytań dotyczących przyszłości przemysłu spożywczego i miejsca życia zwierząt poza systemem produkcji spożywczej. Tkanki rosnące mimo braku kontaktu z dawcami są spełnieniem idei nieśmiertelności, a w kontekście spożywania zawierają w sobie element religijny. Nie pragnę jednak wzorem Orlan sprzedawać swego ciała w relikwiarzach. Pragnę by znalazło ono miejsce w kuchni i by mogło codziennie utrzymywać egzystencję innych form życia. Ludzkich, nie-ludzkich, bądź post-ludzkich.

źródło inspiracji: http://www.newsdesk.umd.edu/scitech/release.cfm?ArticleID=1098

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

1 Response

  1. wyhoduj coś swojskiego, krakowską, albo zależy skąd pochodzisz… 🙂

%d bloggers like this: