MEMORY

Ten bardzo ważny dla mojej twórczości film ustanawia postawę artystyczną, która polega na tym, że artysta dokonuje jedynie wyboru pewnego obszaru na którym działa za niego maszyna. Sztuka jest eksperymentem, działaniem wymierzonym w nieznane, a jej efektem jest kontemplacja pewnego zakresu pojęciowego. Ta strategia pojawia się później w filmach takich jak “MY S-ELECTION”, czy “PASJA” w których baza danych zostaje poddana działaniu prostego algorytmu.

W tym przypadku zdjęcia z Temporary Internet Files stanowią deklaratywne źródło materiału filmowego. Intencjonalne wymieszanie duchowości (mandala) z cielesnością (pornografia) i zdjęciami z życia prywatnego,  z odrzuconymi szkicami prac graficznych, stworzyło rodzaj wypowiedzi na temat internetu jako źródła doświadczeń życiowych. Natura umysłu jest więc rozważana w kontekście kognitywnego sprzężenia komputera i umysłu. Wskazuje też na konieczność zrewidowania kognitywnej teorii umysłu w wydaniu hard (komputer jest modelem umysłu) przez macluchanowską teorię mediów (media są przedłużeniem zmysłów) z reinterpretacją w kluczu behawioralnym (komputer poprzez obserwację umysłu i uczenie się jego zasad działania jedynie poprzez obserwację impulsów na wejściu i wyjściu może go wspomagać, lub zastępować).

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: