LANDSZAFT A SPRAWA POLSKA

Tradycja filmu pejzażowego została w tym filmie uobecniona w temacie związku mentalności i tadycji z krajobrazem. Na krajobraz składa się cała materialna rzeczywistość łącznie z aparatem patrzącym i rejestrującym ją, oraz tym co na niego wpływa, tym, co pośredniczy w związku kamery z obiektami obserwowanymi. Niczym w filmach Rabana lub Welsbyego sama mechanika kamery, rolki taśmy i koła pociągu tworzą podstawowe libido filmowej projekcji. Kamera reaguje na światło wpadające przez brudną szybę pociągu. Pociąg tworzy muzykę z własną dynamiką, a sinusoidą wzrostu i spadku napięcia dźwiękowego wciąga nas w ambientalną podróż przez wielopłaszczyznowe kompozycje dźwiękowe. Podobnie partytura obrazu zawarta jest w zastanej i nieoczekiwanej tkance polskiej wsi, mgły, drzew, domów… Mgła stanowi płaszczyznę malarską, niczym miese-en-page charakterystyczny dla projektów graficznych do potrzeb stron internetowych wydobywa ona z jednolitej płaszczyzny jedynie pojedyncze fragmenty, podkreśla je rozmywając tło jak to czynią aparaty z małą głębią ostrości, wyrywając przedmioty z kontekstu i poddając osobnej analizie.

[like-gate]

[/like-gate]

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: