KREW POETY // Le Sang d’un Poète

IMG_20131011_125006

 

The Blood of a Poet (en)

Performance will show poetry with reference to music of human body.  By this way we will try to connect our event to ritualistic, cathartic, antic tradition of triunum chorea. Body of the poet will be analysed, visualised and sonificated. We will see the act of affective creation of music and images by the body itself in relation to technology and literature. Artist will have opportunity to step into his body and feel the inner space reacting on his text. His body will be monitored y the recent medical media as EEG (brain radio wave) USG ( monitoring of small movements of the inner organs) GSR (galvanic skin reaction), and blood of the poet will be observed under the microscope. Holistic vision of the affects that could not be catched by the technology will be catched by the plant and we will read it from the plant. So the plant will be the only subject in creation of this performance. Performance is inspired by the researches of the Cleava Backster, who had monitored the reaction of the plants for the sounds, images, but also behaviors, inner unexpressed motivations and decisions, as well as emotions. Will be showed the unconscious, complex and somatic authors reaction for his text.

 (pl)

 

Performance będzie ukazywał poezję w nawiązaniu do muzyki ciała, czym spróbujemy nawiązać do rytualistycznej, katarktycznej, antycznej tradycji trójjednej chorei. Ciało poety zostanie poddane złożonej analizie, wizualizacji i sonifikacji. Bedziemy świadkami afektywnego
tworzenia muzyki i obrazów przez ciało poety czytającego własną poezję. Będzie mógł wejść w związek z własnymi reakcjami na tekst. Ciało jego będzie monitorowane przez nowoczesne media medyczne takie jak EEG (odczyt fal generowanych przez mózg), USG (Monitorowanie wnętrza ciała i ruchów organów wewnętrznych), GSR (reakcja galwaniczna skóry), krew jego będzie obserwowana pod mikroskopem, a całość afektów nieuchwytnych za pomocą klasycznych mediów odbierana będzie przez roślinę, która będzie jedynym partnerem w tworzeniu tego multimedialnego krajobrazu. Performance inspirowany jest badaniami Cleava Backstera który monitorował reakcję roślin nie tylko na dźwięki czy obrazy, ale i na zachowania, wewnętrzne niewyrażone werbalnie motywacje, czy emocje ludzkie. Zostanie więc ukazana kompleksowa somatyczna reakcja na tekst.

affective-cinema

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: