HERMAN

HERMAN

Projekt zakłada stworzenie prac graficznych i wideo na bazie przeprowadzonej złożonej analizy w której naukowcy pomogą w badaniach nad formą kultur bakteryjnych, które znajdują się w zaczynie ciasta “herman” – swoistym ?łańcuszku szczęścia?. Zaczyn jest przekazywany najczęściej między ?gospodyniami domowymi? tworząc swoistą więź i kulturę sąsiedzko-kobiecą. Analiza będzie dotyczyła nie tylko flory bakteryjnej, która powstaje w wyniku wymiany zaczynu ciasta, ale także wymiaru kulturowego takiej wymiany. Badana będzie relacja między kulturą uobecnioną w tekstach kultury, oraz jej związek z kulturą bakteryjną. Wpływ obecności bakterii wyrażać się może poprzez budowanie się wspólnoty, lub wykluczenia z niej. Podobnie jak proces wnikania w kulturę znakową, ikoniczną, mentalną, tak też przyswajanie kultur bakteryjnych jest rodzajem inicjacji. Człowiek, jako dziecko zaczynając swą społeczną aktywność, skazany jest na rozliczne choroby, a więc cierpienia wynikające z wymiany flory bakteryjnej w rozszerzanej społeczności. Epidemie chorób i mutacje bakterii, czy wirusów są stymulowane procesami globalizacyjnymi. Budowanie odporności organizmów wiąże się z przyswojeniem i zaanektowaniem rozmaitych drobnoustrojów zamieszkujących ludzkie ciało. niekiedy odbywa się to poprzez szczepienie, niekiedy w sposób naturalny. Rozpoczęcie, lub zmiana partnera współżycia seksualnego związane jest szczególnie w przypadku kobiet z tymczasowymi dolegliwościami natury bakteriologicznej – oczywiście tylko do czasu oswojenia nowej kultury bakterii. Wymiana zamieszkujących nasze domy kultur bakterii w celu ich rozmnożenia, uwspólnienia i uśmiercenia podczas pieczenia ciasta ma więc wymiar niemal rytualny, a spożycie efektów owego ofiarowania skłania nas do budowania szerokich związków antropologicznych – kulturotwórczych wokół takiego gestu. Wystawa ma poszukiwać i ujawniać tego rodzaju związki.

Dla tego chciałbym nakłonić do projektu grupę sąsiadów z kamienicy, lub bloku mieszkalnego do uczestnictwa w tym projekcie. Będzie to rodzaj obdartego z hermetycznej aury sztuki wniknięcia działania artystycznego w konkretną społeczność sąsiedzką. Wyniki analizy zostaną połączone z dokumentacją całego wydarzenia i zaprezentowane jako integralna część artystycznych prac, które powstaną w wyniku tego procesu. W formie wystawy zostaną zaprezentowane także: filmy wideo z wywiadami z rodzinami, które brały udział w projekcie, a także filmy dokumentujące proces badań laboratoryjnych. Podczas wernisażu zostanie wystawione na degustację olbrzymie (kilkumetrowe) ciasto, które przybierze kształt nawiązujący do form życia znalezionych w badanym zaczynie.

Podstawowym środkiem będzie wykorzystanie narzędzi teoretycznych: kulturoznawczych i praktycznych: badawczych. Do projektu zaproszone zostaną środowiska związane z nauką. Wykorzystamy laboratoryjne badania w zakresie biotechnologii i nauk o żywności, a także przeprowadzimy analizę procesów fermentacji, które dadzą pewną bazę informacji następnie przetworzonych do wybudowania szczegółowego i całościowego projektu wystawy. Środkiem będzie także wykorzystanie wideo i wydruków. Przy okazji prowadzenia w Łodzi Galerii NT nawiązałem współpracę z Politechniką Łódzką, która miała się zajmować projektami artystycznymi pojawiającymi się na interdyscyplinarnym styku nauki i sztuki, co z pewnością pomoże mi w praktycznej realizacji stypendium.

Efektem końcowym będzie stworzenie nowego rodzaju więzi w społeczności w której będzie realizowany projekt, a także realizacja konkretnych dzieł: cyklu filmów inspirowanych obrazami i strukturami pozyskanymi w czasie badań. Prace wideo i towarzyszące im grafiki stanowiły będą syntetyczny zapis procesu prowadzenia eksperymentu artystyczno-społeczno-naukowego, oraz konotacji jego kulturowych kontekstów. Badania i analizy kulturoznawcze związane z efektami pracy uzyskanymi podczas badań laboratoryjnych mogą wpływać także stymulująco na relacje między lokalnymi środowiskami naukowymi. Po wystawie powstanie katalog ukazujący cały proces powstawania i trwania wystawy jako eksperymentu społecznego w jego wielowymiarowości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>