HERMAN

Projekt zakłada stworzenie prac graficznych i wideo na bazie przeprowadzonej złożonej analizy w której naukowcy pomogą w badaniach nad formą kultur bakteryjnych, które znajdują się w zaczynie ciasta “herman” – swoistym ?łańcuszku szczęścia?. Zaczyn jest przekazywany najczęściej między ?gospodyniami domowymi? tworząc swoistą więź i kulturę sąsiedzko-kobiecą. Analiza będzie dotyczyła nie tylko flory bakteryjnej, która powstaje w wyniku wymiany zaczynu ciasta, ale także wymiaru kulturowego takiej wymiany. Badana będzie relacja między kulturą uobecnioną w tekstach kultury, oraz jej związek z kulturą bakteryjną. Wpływ obecności bakterii wyrażać się może poprzez budowanie się wspólnoty, lub wykluczenia z niej. Podobnie jak proces wnikania w kulturę znakową, ikoniczną, mentalną, tak też przyswajanie kultur bakteryjnych jest rodzajem inicjacji. Człowiek, jako dziecko zaczynając swą społeczną aktywność, skazany jest na rozliczne choroby, a więc cierpienia wynikające z wymiany flory bakteryjnej w rozszerzanej społeczności. Epidemie chorób i mutacje bakterii, czy wirusów są stymulowane procesami globalizacyjnymi. Budowanie odporności organizmów wiąże się z przyswojeniem i zaanektowaniem rozmaitych drobnoustrojów zamieszkujących ludzkie ciało. niekiedy odbywa się to poprzez szczepienie, niekiedy w sposób naturalny. Rozpoczęcie, lub zmiana partnera współżycia seksualnego związane jest szczególnie w przypadku kobiet z tymczasowymi dolegliwościami natury bakteriologicznej – oczywiście tylko do czasu oswojenia nowej kultury bakterii. Wymiana zamieszkujących nasze domy kultur bakterii w celu ich rozmnożenia, uwspólnienia i uśmiercenia podczas pieczenia ciasta ma więc wymiar niemal rytualny, a spożycie efektów owego ofiarowania skłania nas do budowania szerokich związków antropologicznych – kulturotwórczych wokół takiego gestu. Wystawa ma poszukiwać i ujawniać tego rodzaju związki.

Dla tego chciałbym nakłonić do projektu grupę sąsiadów z kamienicy, lub bloku mieszkalnego do uczestnictwa w tym projekcie. Będzie to rodzaj obdartego z hermetycznej aury sztuki wniknięcia działania artystycznego w konkretną społeczność sąsiedzką. Wyniki analizy zostaną połączone z dokumentacją całego wydarzenia i zaprezentowane jako integralna część artystycznych prac, które powstaną w wyniku tego procesu. W formie wystawy zostaną zaprezentowane także: filmy wideo z wywiadami z rodzinami, które brały udział w projekcie, a także filmy dokumentujące proces badań laboratoryjnych. Podczas wernisażu zostanie wystawione na degustację olbrzymie (kilkumetrowe) ciasto, które przybierze kształt nawiązujący do form życia znalezionych w badanym zaczynie.

Podstawowym środkiem będzie wykorzystanie narzędzi teoretycznych: kulturoznawczych i praktycznych: badawczych. Do projektu zaproszone zostaną środowiska związane z nauką. Wykorzystamy laboratoryjne badania w zakresie biotechnologii i nauk o żywności, a także przeprowadzimy analizę procesów fermentacji, które dadzą pewną bazę informacji następnie przetworzonych do wybudowania szczegółowego i całościowego projektu wystawy. Środkiem będzie także wykorzystanie wideo i wydruków. Przy okazji prowadzenia w Łodzi Galerii NT nawiązałem współpracę z Politechniką Łódzką, która miała się zajmować projektami artystycznymi pojawiającymi się na interdyscyplinarnym styku nauki i sztuki, co z pewnością pomoże mi w praktycznej realizacji stypendium.

Efektem końcowym będzie stworzenie nowego rodzaju więzi w społeczności w której będzie realizowany projekt, a także realizacja konkretnych dzieł: cyklu filmów inspirowanych obrazami i strukturami pozyskanymi w czasie badań. Prace wideo i towarzyszące im grafiki stanowiły będą syntetyczny zapis procesu prowadzenia eksperymentu artystyczno-społeczno-naukowego, oraz konotacji jego kulturowych kontekstów. Badania i analizy kulturoznawcze związane z efektami pracy uzyskanymi podczas badań laboratoryjnych mogą wpływać także stymulująco na relacje między lokalnymi środowiskami naukowymi. Po wystawie powstanie katalog ukazujący cały proces powstawania i trwania wystawy jako eksperymentu społecznego w jego wielowymiarowości.

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: