Dreams of egg and meat

INSTALLATION // PERFORMANCE // WORKSHOP

Let the chicken egg speak to us. Let the dead animal tissue speak and play the music. We’ll see what we will talk about what is beyond life and death. Let them create art! Can tell us about their sufferings, may the wonderful sensations of nothingness and non-existence?

Pozwólmy przemówić kurzemu jaju. Pozwólmy przemówić i tworzyć muzykę tkance zabitego zwierzęcia. Zobaczymy co nam opowiedzą o tym co jest poza granicami życia i śmierci. Pozwólmy im tworzyć sztukę! Może opowiedzą nam o swych cierpieniach, może o wspaniałych doznaniach nicości i niebytu? Zastanawiamy się kim jesteśmy i dochodzimy do w wniosku. Kto my? Nasze ręce? Nogi? Centralny układ nerwowy? Żyjemy w całości cielesnej której aktywność wytwarza byt pozorny jakim jest nasza psychika. Każda część naszego ciała posiada integralną samoistną świadomość która występuje w ramach wspólnoty cielesnej. Przynależymy do ogromnego kosmicznego afektywnego systemu peer-to-peer i największym zagadnieniem tożsamości stało się tworzenie fire-walli. Każdy z nas ma w sobie rodzaj Wielkiego Chińskiego Muru który odgradza część kontynentu opanowaną przez króliki od części wolnej od tych “szkodników”. Oddzielamy sygnały odbierane z najdalszych zakątków wszechświata, czy z milionów podobnych nam sąsiadujących z nami organizmów. Synchronizujemy swoje mózgi, lub walczymy ze współczuciem. Nasza manifestacja obecności odciska się na naszym otoczeniu nie tylko za pomocą działań, nie tylko za pomoca słów, ale i za pomoca myśli. Nasze ciało za pomocą naszej psychiki, wiedzy i kultury stworzyło wspaniały interfejs do komunikacji ze światem. Bunt tożsamości przeciw ciału który miał miejsce już w starożytnych Indiach, który stoi u podłoża Jogi, ascezy i europejskiej mentalności ascetycznej może być rozumiany jako bunt jednej formy przeciw drugiej, która jest jednak korzeniem egzystencji. W tej chwili technologia obiecuje nam egzystencję zastępczą. Czy więc w tej pozbawionej ciał egzystencji technologicznej nasza jaźń będzie czymś innym niż jaźń kultur bakteryjnych jogurtu?

metodologia

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: