DATA ELEVATOR

DATA ELEVATOR to zupełnie nowy projekt który polega na zastępowaniu fragmentów rzeczywistości obrazami – monitorami, projekcjami które przestawiają ową przestrzeń ale w sposób przetworzony przez system wizualny DATA ELEVATOR. Nawiązuje się redundantna i tautologiczna gra z architekturą, której istotną treścią jest sam system DATA ELEVATOR.

DATA ELEVATOR przekształca dowolne dane do postaci graficznej, a ową formę graficzną przekształca w algorytm przekształcający przestrzeń. Tak więc dane dotyczące miejsca zostaną przepuszczone przez DATA ELEVATOR a następne utworzą matrycę nanoszącą te dane na wizerunek miejsca.

W tym celu należy wykonać film lub zdjęcie dowolnego wycinka archiektonicznego który może zostać zastąpiony w konkretnym miejscu przez ekran. Następnie dostarczyć dane i po mniej więcej miesiącu można spodziewać się gotowego efektu.

 

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: