Cognitive Feedback – Primary School

vlcsnap-2011-03-14-15h56m33s3

Pierwotna Szkoła – Poznawcze Sprzężenie

Uproszczony model komunikacyjny dający kontrolę paprotce nad intensywnością światła i wilgotności gleby, który ma doprowadzić do stworzenia sytuacji w której publiczność zobaczy proces nauki i opanowywania sterowania interfejsem bioelektrycznym, sterującym otoczeniem. Bodźce biosemiotyczne i afekty zostaną skodyfikowane sztuczną relacją i relacja ta zapisze się w roślinie jako słownik, oraz podstawowy kanał komunikacyjny z otoczeniem. Zostanie wytworzona relacja znaczeniowa dzięki stymulowaniu roślin najistotniejszymi źródłami energii.

Simplified model of communication that gives for the fern the control over the intensity of light and soil moisture, which has lead the project to the creation of a situation in which spectators will see the learning processes in controling environment by the bioelectric interface.

Michal Brzezinski - submission

Michal Brzezinski – submission

Comments

comments

editor

Michał Brzeziński - transhumanistic, and biosemiotic artist working with fauna flora and micro world, searching for affective language and life origins in matter, using medical media as EEG, GSR, USG interested in transspecies affective communication and sexual interfaces. Combining software and video biology. Creator of Galeria NT (2010). His wide, theory based, artistic and curatorial activity had animated theoretical discourse touching experimental film and video art as independent a-historical and matter-oriented aesthetic area. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Łódź, Center for Contemporary Art Łaźnia in Gdańsk.

You may also like...

%d bloggers like this: